Pwy Rydym ni'n Gweithio Gyda

Addysg Oedolion Cymru | Mae Dysgu Oedolion Cymru'n gweithio gyda llawer o bartneriaid ledled Cymru i gyflwyno cyrsiau a rhaglenni.

Ffocws Partner
Dysgu Cymunedol ar draws Conwy a Sir Ddinbych - Mae'r bartneriaeth hon yn canolbwyntio'n gryf ar ddarparu rhaglen gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu i oedolion. Ei weledigaeth yw: "Rhoi dysgu rhagorol yn y gymuned i oedolion i gefnogi twf economaidd ac adfywio a chyfiawnder cymdeithasol."

Pwy rydym ni'n gweithio gyda nhw - Ein Partneriaid

Gweler isod am restr o enwau partner ac adnoddau a rennir (diweddarwyd diwethaf ym mis Hydref 2017):

AVOW
Abbey Road
Abbey Road Centre
Action Resource Centre

Age cymru
Antur Waunfawr
Ariva Trains
Armed Services and PAVO


BAWSO
BCUHB (dietician)
BETSI CADWALDER - DIETETICS DEPARTMENT

Bridgend  - ACL Partnerships
Bridges to Work
Bron Afon Housing Association


CAD development trust
CAIA PARK PARTNERSHIP
CAIA Park Health Team
CAIS
CAIS
CAIS
CAIS (CJIW)
CPP Youth Team  - STARS PROJECT/TRAC
CRC - Working Links
CRC - Working Links
CSSIW - Care and Social Services Inspectorate
CWVYS
Cae Post Ltd
Caerphilly - ACL Partnerships
Cardiff City FC
Cardiff Concern
Cardiff Metroplitan University
Cardiff Prison
Cardiff University – centre for Lifelong learning
Cardiff Youth Service
Cardiff and the Vale - acl Partnership
Careers Wales


Carmarthenshire Youth Service
Ceredigion Youth Service
Charter Housing
Charter Housing
Clybia Plant Cymru
Coleg Cymoedd
Coleg Gwent
Coleg Gwent ACL Partnership
Communities First
Communities First - Carmarthenshire
Communities First - Swansea Cluster
Communities First - Various
Community 1st
Community Development Cymru CDC
Conwy Youth Service
Cwmaman Community Centre


DWP - Job Centre Plus  - Powys
Denbighshire CC Housing
Denbighshire Youth Service
Denbighshire/Conwy Schools Family Learning
Disability Wales
Dunbia meat factory
ETS - Education Training Standards Wales
EYRICA
EYST
Ebbw Fach Communities First


F2N
FLVC
Families First
Felin fach
Flintshire Youth Service
Flying Start
Food and Nutrition


HAFAL
Harlech and Ardudwy Leisure
Homecares Matters


Institute for Work and Skills Festival groups


JCP


KIM

Keep Wales Tidy

LLAY COUNTY PRIMARY

Learning Festival Groups

Library Services

LlamauLlandudno Football Club

Llandysul Family Centre

Llay Resource CentreLocws

MENTER MERTHYR (SIONAPGLYN)
MENTER RCT
MIND
Melin Homes
Melin Homes
Men's Sheds
Merthyr College
Merthyr Tydfil Housing Association
Merthyr Tydfil and RCT- ACL Partnerships
Merthyr YS
Mid Wales Housing Association
Money Management Wales
Monmouthshire Housing
Monmouthshire Youth Service
Montgomery Wild Life Trust


NACRO
NEWCIS
NHS/Flying Start
NSPCC
Neath Port Talbot Youth Service
Newport   - ACL Partnerships
Newport City Homes
Newport Inactivity NEETS Group
Newport Mediation
Newport Youth Service
Newydd Housing Association
Next StepsORIEL GALLERY WREXHAM
PCS
PLAS PENTWYN RESOUCE CENTRE
Pembrokeshire YS
Pen Dinas
Penparcau Forum
People Around Here
People Plus
Peoples Plus
Personal exchange
Play Wales
Pont Hafren Association
Portmadog Football Club
Powys County Council
Powys Libraries Service
Powys YS
Promo Cymru
Promo Cymru
Public Health Wales

QWEST
RAF Valley
Race Equalities First
Randall Parker Foods Ltd
Remploy
Rewise
Rhonddda Cynon Taff YS
Rhyl Botanic Garden Enterprises
Rhyl Football Club
Rhyl Job Centre
Rubicon Dance

SEWREC
Seren
Seren Cyf
Shelter cymru
Silver Bay Holiday Village
Skills Active
Soughton Hall
Stadco Ltd
Star Communities First
Swansea Bay Regional Equality Council  (SBREC)
THE MEMORIAL CENTRE, BRYNTEG
Tai Calon Housing Association
Tai Ceredigion
Take Part
Tenovous
Terrance Higgins
The Armoury Leisure Centre
The Workhouse Llanfyllin
Theatr Fynnon
Torfaen - ACL Partnerships
Torfaen YS
Touchstone 12
UCU
UHOVI
Unite
University of South Wales
University of Wales Trinity St David
Urdd
Urdd
Urdd Gobaith Cymru
Usdaw
valrec
VAMT
Vale (PFF)
Vale of Glamorgan YS
Valleys Home
Viva

WULF projects - Aslef
WULF projects - PCS
WULF projects - Unison
WULF projects - Unite
WULF projects FBU
WULF projects USDAW
WULFprojects - GMB
Wales TUC Learning Services
Wales TUC TU Education
Welsh Government Playwork Leads
WelshGovernment YW Strategy Branch
Women Connect First
Working Links
Wrexham ACL Partnership
Wrexham Libaries
Wrexham YSYnys Mon YS
Ynys Mon YS
Youth Cymru
Ysbytu Bryn y Neuadd
Ysgol Bro Pedr
Ysgol Maes Y Mynydd
arrow_upward