Straeon sy’n llwyddo i ysbrydoli

Straeon Ysbrydolgar

Straeon sydd wir yn ysbrydoli, mae ein dysgwyr yn darganfod y canlyniadau cadarnhaol y mae addysg oedolion yn ei gynnig i unigolion a chymunedau. Mae’r buddion a gaiff dysgwyr yn amrywio, ond peidiwch â’n credu ni yn unig! Mae gennym ni ddigonedd o straeon i ysbrydoli ynghylch llwyddiannau, ac rydym yn falch o gael eu rhannu â chi isod:

Addysg Oedolion Cymru

 

Phillip Beacall

Philip Beacall yw enillydd Gwobr Margaret Jones. Yma, rydym ni’n bwrw cipolwg ar hanes ei agwedd benderfynol a’i ddyfalbarhad, a sut llwyddodd i ennill cymwysterau achrededig a datblygu sgiliau digidol gan wella ei lesiant ar yr un pryd.

Darllenwch ragor

 

Tara Price

Mae stori Tara yn tystio i rym ei hargyhoeddiad ei hun yn ogystal â grym dysgu – ac mae hi wedi goresgyn nifer o heriau yn ystod ei thaith.

Darllenwch ragor

 

Scott Jenkinson

Wedi blynyddoedd lawer o fod yn gaeth i gyffuriau, digartrefedd a chyfnodau ‘dan glo, fe wnaeth buddion addysg oedolion gynorthwyo Scott Jenkinson i oresgyn yr heriau hyn a sicrhau llwyddiant a bywyd newydd.

Darllenwch ragor

 

Siân Phillips

Dychwelodd Siân i ddysgu fel seibiant o’i gwaith yn gofalu am ei mam am un prynhawn bob wythnos, ond yn achos Siân, daeth dysgu yn achubiaeth iddi hi.

Darllenwch ragor

 

Clare James

Roedd Clare wedi cyrraedd isafbwynt yn ei bywyd; roedd hi’n dioddef gyda iselder ac yn wynebu anawsterau â pherthnasoedd teuluol. Teimlai Clare nad oedd hi’n byw, dim ond yn bodoli. Ond fe wnaeth hynny oll newid o ganlyniad i ddysgu.

Darllenwch ragor

 

Byddwch yn ysbrydoliaeth

Ymunwch ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a gallech chi ysbrydoli pobl eraill. Ewch amdani – wnewch chi ddim difaru.

Chwiliwch am gwrs

Dewch yn aelod

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?