Scott Jenkinson
Scott Jenkinson
 

Enillydd Ysbrydoli! Gwobr Tiwtor

Scott Jenkinson

 

 

Scott Jenkinson

Ar ôl blynyddoedd maith o ddibyniaeth, digartrefedd a chyfnodau dan glo, llwyddodd Scott Jenkinson i dorri’n rhydd o’r diwedd yn 2008. Fodd bynnag, ar ôl gadael y ganolfan adsefydlu, cafodd ei hun wedi’i ‘ynysu mewn limbo’, gan deimlo nad oedd yn cael ei dderbyn gan ‘gymdeithas arferol’.

“Helpodd y profiad o fynychu i mi fagu hunanhyder o ran yr hyn mae modd ei gyflawni.”

Dywedodd Scott: “Roedd fy hen hunaniaeth fel dibynnwr ac alcoholig wedi marw ac roeddwn yn chwilio am hunaniaeth newydd a lle mewn cymdeithas. Ar ôl canfod addysg, dechreuais ar daith a fyddai’n fy ngweld yn graddio a chymhwyso fel athro yn 2015; taith a ddechreuodd mewn gwirionedd yn 2004 ar gwrs mynediad gyda Choleg Harlech WEA Gogledd Cymru (nawr Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales), lle heuwyd yr hadau ar gyfer bywyd newydd. Helpodd y profiad o fynychu i mi fagu hunanhyder o ran yr hyn mae modd ei gyflawni.”

“Trwy fy mhrofiad personol ym myd addysg, roedd modd i mi dorri’n rhydd, nid yn unig o ddibyniaeth, ond hefyd oddi wrth y labeli a oedd wedi cael eu rhoi i mi ar hyd y blynyddoedd; ac mae hynny, yn ei dro, wedi fy helpu i adfer fy hunaniaeth a fy hyder.”

Mae Scott yn credu bod addysg yn gallu gweithredu fel llwybr pwerus at drawsnewid, a phan oedd unwaith yn ddysgwr, mae bellach yn athro arobryn gyda ni yn ogystal â darparwyr eraill. Hir y parhaed.

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis