Llywodraethwr Dysgwr - Marjorie WIlliams
Rwy'n angerddol am ddysgu gydol-oes ac wedi ymarfer yr hyn y pregethaf: rwyf yn gyson yn ymdrechu i adeiladu ar yr hyn rwyf wedi ei ddysgu i ymestyn fy ngorwelion. Wrth astudio gydag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales rwyf wedi gwerthfawrogi'r amgylchedd croesawgar anwahaniaethol a hefyd gweithio mewn grŵp eclectig. Rwyf wrth fy modd gyda’r teimlad o gyrraedd disgwyliadau fy nhiwtoriaid ac o fynd yn uwch na rhai fy hun.

Gyda phrofiad mewn arholi a gweithio mewn sefydliad trydydd sector, rwy'n gyfarwydd â gweithio ar fy liwt fy hun a hefyd mewn sefyllfa gydweithredol. Nid wyf ofn gofyn cwestiynau, ond hefyd bob amser rwy’n ceisio canlyniadau ymarferol ac adeiladol. Rwy'n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn cymryd balchder yn fy niwylliant. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward