Llywodraethwr Staff - Dafydd Rhys
Rwyf yn Swyddog Gwasanaethau Aelodau i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, gyda chyfrifoldebau cenedlaethol.

Mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad gweithio ym maes addysg, fel athro a rheolwr, a phrofiad arolygu gydag Estyn hefyd.

Fel rhan o fy nghefndir, bûm yn llywodraethwr staff am dros 10 mlynedd, ac mae gennyf gymhwyster MA mewn Arwain a Rheoli Addysg Bellach. Yn ogystal â hynny, mae gen i brofiad busnes mewn twristiaeth, cyhoeddi a chysylltiadau cyhoeddus.

Credaf y dylem nid yn unig fod yn ddarparwr blaengar o addysg safonol ond hefyd yn fudiad dros Addysg Gydol Oes: gyda'n gwybodaeth ac arbenigedd gallwn wneud yr achos dros Addysg Oedolion eang ei ddiffiniad, gan ddylanwadu ar bolisïau. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward