Llywodraethw Staff - June Jeremy
Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd, gyda fy mam yn dod o Fargod a fy nhad yn hanu o Falta. Rwy’n briod gyda dau o blant mewn oed. Cwblheais fy addysg ffurfiol pan oeddwn yn 14 blwydd oed, ac roedd bron yn 30 mlynedd yn ddiweddarach pan ddychwelais yn fyfyrwraig aeddfed i astudio Gweinyddiaeth Busnes.

Mae fy mhrofiad o fywyd wedi rhoi imi gred gref yn rhinweddau parhau i ddysgu trwy gydol oes, ac yn ethos Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales. Edrychaf ymlaen at groesawu newidiadau bydd yn helpu achos y mudiad yn y dyfodol, wrth barhau i feithrin llywodraethiant da. 

Am Ragor o Wybodaeth

Os hoffech chi wybod mwy am ein Cyngor, siaradwch â ni.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7, Iard y Cowper, Ffordd Curran
Caerdydd  CF10 5NB

Ffôn

03300 580845

arrow_upward