Ein Cyfansoddiad

Erthyglau Cymdeithasu a Rheolau Sefydlog

Mae’r dogfennau hyn yn gysylltiedig ac at ei gilydd maent yn ffurfio ein cyfansoddiad.

Y papur Erthyglau Cymdeithasu yw ein dogfen gyfreithiol sylfaenol ac yn esbonio ein sail fel cwmni cyfyngedig trwy warant, ein hamcanion elusennol fel corff addysgol ac ein pwerau. Gosodir yno’r fframwaith ar sut ein rheolwyd ac am ein bodolaeth fel mudiad o aelodau.

Mae’r ddogfen Rheolau Sefydlog yn esbonio’n fwy manwl y ffordd ymarferol mae ein Cyngor, Fforymau Rhanbarthol a Chyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol yn gweithio ac yn cael eu trefnu. Mae hefyd yn amlinellu’r tanysgrifiadau i’w talu gan ein haelodau a’r modd yr arweinir ein hamrywiol etholiadau.


Linciau

- Erthyglau Cymdeithasu
- Rheolau Sefydlog


Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech wybod mwy amdanom ni a'n cyfansoddiad, siaradwch â ni – bydd ein Ysgrifennydd y Cwmni, Stephen Thomas, yn hapus i helpu.

Cyfeiriad

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
7 Iard y Cowper
Ffordd Curran
Caerdydd CF10 5NB
 

Ffôn

03300 580845

arrow_upward