Aelodaeth Pwyllgorau

Mae gan y Cyngor pedwar o bwyllgorau ble mae’n dirprwyo rhan o’i awdurdodau – profiad y dysgwyr, adnoddau, archwilio, a chwilio. Mae’r pwyllgorau hyn wedi’u ffurfio gan lywodraethwyr ac aelodau cyfetholedig gydag arbenigaeth benodol. Maent yn cynghori ac yn cyflawni argymhellion i’r Cyngor ar ddatblygu rheolaeth strategol a pholisïau. Maent yn ceisio sicrhau fod llais y dysgwyr yn ganolog, ac yn monitro cynlluniau gwaith i wneud yn siŵr fod Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn cwrdd â’i thargedau, yn ariannol iach, yn cydymffurfio gyda rheoliadau cyfreithiol a chyllidol a bod cymysgedd dderbyniol o bobl ymhlith llywodraethiant y mudiad.


   

PROFIAD DYSGWYR

Gerry Jenson (Cadeirydd)
Cathy Clark
Kaitlin Crisp
Caroline Davies
Gayle Hudson
Dafydd Rhys
Cyfetholedig: Jeremy Gasss

ADNODDAU

David Elis-Williams (Chair)
Iwan Hywel
June Jeremy
Toni Schiavone
Nick Taylor
Heather Willbourn
Marjorie Williams
Cyfetholedig: Susan Roberts 

ARCHWILIO

Chris Franks (Cadeirydd)
Glenys Hughes-Jones
Sonia Reynolds
Cyfetholedig: Paul Charlton,
Graham Price, Guy Wallace Smith

CHWILIO

John Graystone (Cadeirydd)
Caroline Davies
Sonia Reynolds
Toni Schiavone

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan:
Stephen Thomas, Ysgrifennydd y Cwmni

arrow_upward