Fforymau Rhanbarthol 2017

Dewch i wrando ar gyflwyniadau dysgwyr, trafodaeth ar ddyfodol a chwricwlwm y mudiad a bwrw ymlaen â’r ymgyrch dros Addysg Oedolion yn rhanbarthol (agenda yn amrywio o fforwm i fforwm).

Fforwm y De-orllewin
Dydd Gwener, yr 20fed o Hydref,11.00am hyd 1.00pm, NSA, Afan Development Centre, Bevin Avenue, Sandfields, Port Talbot, SA12 6JW

Fforwm y De-ddwyrain
Dydd Sadwrn, 21ain o Hydref,10.30am hyd 2.00pm, Canolfan Soar, Merthyr Tudful, CF47 8UBHefyd:'Gweithdy Pwmpen i blant a rhieni', 'Cofio canmlwyddiant Chwyldro Rwsia' a chinio ysgafn

Fforwm y Canolbarth
Dydd Gwener, y 10fed o Dachwedd,11.00am hyd 1.00pm, Elephant and Castle, Y Drenewydd, SY16 2BQ

Fforwm y Gogledd-orllewin
Dydd Mercher, y 15fed o Dachwedd,11.00am hyd 1.00pm, Cellb, Blaenau Ffestiniog, LL41 3AD

Fforwm y Gogledd-ddwyrain
Dydd Mercher, y 15fed o Dachwedd,3.00pm hyd 5.00pm, Canolfan Goffa Brynteg, Quarry Road, Brynteg, Wrecsam, LL11 6AB

Fforwm Canol De Cymru
Dydd Iau, yr 16eg o Dachwedd,1.00am hyd 3.00pm, Cartrefi Cymru,Iard y Cowper, Caerdydd, CF10 5NB


Cyfnodion Fforymau Rhanbarthol
20162015

Fforymau Rhanbarthol, Tachwedd 2015 – Ymgynghoriad ar yr enw ac ar lywodraethiant y mudiad newydd ei uno.

 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dafydd Rhys drwy e-bost - aelod@weacymru.org.uk

 

2014

Cofnodion Fforwm Ranbarthol Canol De Cymru

8 Mai 2014
20 Chwefror 2014


Cofnodion Fforwm Ranbarthol Y De Orllewin

14 Mai 2014
19 Chwefror 2014


Cofnodion Fforwm Ranbarthol De Ddwyrain

16 Mai 2014
21 Chwefror 2014


Cofnodion y Fforwm Rhanbarthol Gogledd Orllewin 

Mis Mai-Dod yn fuan
17 Chwefror 2014


Cofnodion y Fforwm Rhanbarthol Gogledd Ddwyrain + Canolbarth Cymru

Mis Mai-Dod yn fuan
18 Chwefror 2014

arrow_upward