Ymunwch â'n tîm

Swyddi Gwag Diweddaraf

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rolau hyn.

Os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch gydag unrhyw elfen o'r broses recriwtio neu ddethol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r tîm recriwtio [email protected] 

Tiwtoriaid Crefft Siwgr 

Cyflog: wedi'i dalu bob awr £26.18 (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 2023
Oriau Amrywiol
Ardal: Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys Môn
Dull cyflwyno darpariaeth: Wyneb yn wyneb


Sut i ymgeisio:

Nodwch nad yw CV's yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at
[email protected]

Os hoffech ragor o wybodaeth am y swydd cysylltwch a ni

Dyddiad cau y swydd yw 9yb ar Dydd Iau 8fed Rhagfyr 2022

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

Tiwtoriaid mewn amrywiaeth o bynciau

Cyflog: Telir fesul awr - £26.18 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundeb: Cyfnod penodol hyd at ddiwedd y fwlyddyn academaidd / Amrywiol Parhaol
Rhan amser, oriau amrywiol
Lleoliad: Rolau ar gael ledled Cymru

Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV's yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at
[email protected]

Os hoffech ragor o wybodaeth am y swydd cysylltwch a ni

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?