Ymunwch â'n tîm

Swyddi Gwag Diweddaraf

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i greu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn fod cael gweithlu amrywiol ar bob lefel yn caniatáu i ni gynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.
Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i'n llwyddiant, ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir sydd gyda’r profiad a'r sgiliau anghenrheidiol i gyflawni'r rolau hyn.

Os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch gydag unrhyw elfen o'r broses recriwtio neu ddethol neu os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r tîm recriwtio [email protected]

 

TIWTOR SSIE

   Cyflog: £26,794
(Graddfa cyflog: £26,794 - £31,990 yn ddibynnol ar brofiad)
Pecyn buddion hael
Cytundeb cyfnod penodol hyd at Mawrth 2023 (Cyfnod Mamolaeth)
Llawn amser 35 awr yr wythnos (Gellir ystyried ceisiadau i rannu swydd neu rhan amser)
(i gynnwys 24 awr o ddysgu yr wythnos, Dydd Llun – Dydd Gwener)
Lleoliad: Abertawe
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, Wyneb yn wyneb a Cyfunol


Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV's yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at
[email protected]

Dyddiad cau y swydd yw 9yb, Dydd Llun 11eg Gorffennaf

Os hoffech ragor o wybodaeth am y swydd cysylltwch a ni

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau 

   Cyflog: £25.84 fesul yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)
Cytundebau cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 22
Oriau Amrywiol
Rolau ar gael ledled Cymru – gweler isod
Dull cyflwyno darpariaeth: Ar-lein, wyneb yn wyneb a cyfunol


Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV's yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at
[email protected]

Nid oes dyddiad cau ar gyfer y swyddi hyn

Os hoffech ragor o wybodaeth am y swydd cysylltwch a ni

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno yn yr ardaloedd daearyddol a'r pynciau canlynol. I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol isod

SSIE (ESOL) –Sir Gaerfyrddin/Ceredigion - Byddwch yn ymwybodol y bydd sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal mewn Ystafell Hyfforddi ar safle lladd-dy – PECYN CAIS

SSIE (ESOL) – Abertawe – PECYN CAIS

Sgiliau Hanfodol (Llythrennedd) – Ledled Cymru – PECYN CAIS

Sgiliau Hanfodol (Cymhwyso Rhif) – Ledled Cymru – PECYN CAIS

SSIE (ESOL)– Ledled Cymru – PECYN CAIS

CSIE – Ledled Cymru – PECYN CAIS

Gwaith Ieuenctid - Ledled Cymru - PECYN CAIS

Gwaith Chwarae - Ledled Cymru - PECYN CAIS

Cwnsela, TGCh, Sgiliau Hanfodol, Celfyddydau Creadigol, Diogelu, Cyflogadwyedd– Rhanbarth De-ddwyrain (Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taff, Tor-faen, Bro Morgannwg) - PECYN CAIS

Amryw Bynciau a Lleoliadau - PECYN CAIS

 

 

   CYMORTH I DDYSGWYR

 Cytundeb cyfnod penodol hyd at ddiwedd y flwyddyn academaidd / Parhaol Amrywiol
Cyflog: £11.90 yr awr
(Graddfa cyflog: £18,457 - £20,089 (pro rata) yn ddibynnol ar brofiad)
Lleoliad gwaith: lleoliad(au) i gael eu cytuno ar gyfer y cwrs /cyrsiau mae’r Cymorth Dysgwyr wedi cytuno i gefnogi

Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV's yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at
[email protected]

Os hoffech ragor o wybodaeth am y swydd cysylltwch a ni

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

 

   CYMORTH I DDYSGWYR

  Cytundeb dros dro hyd at Gorffennaf 2022
Rhan amser 9.5 awr yr wythnos YSTOD TYMOR YSGOL YN UNIG
Cyflog: £18,457 pro rata y flwyddyn
(Graddfa cyflog: £18,457 - £20,089 yn ddibynnol ar brofiad)
Lleoliad gwaith: Hwb Dysgu Castell-nedd Port Talbot

Sut i ymgeisio:
Nodwch nad yw CV's yn dderbyniol, ymgeisiwch drwy gwblhau'r pecyn isod a'i ddychwelyd at
[email protected]

Os hoffech ragor o wybodaeth am y swydd cysylltwch a ni

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg

PECYN CAIS

 

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?