Senior Management Team

 

Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad - Mark Baines

Ymunais á Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales (WEA De Cymru ar y pryd) fel arbenigwr Cyllid yn 2007, yn dilyn rolau Cyllid blaenorol yn y sector Addysg.

Mae fy rôl yn y sefydliad wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y cyfnod hwn, yn enwedig i gynnwys cyfrifoldeb am y cwricwlwm fel Pennaeth Cwricwlwm a Pherfformiad. Yn adrodd i'r Prif Weithredwr, rwy'n darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol i'r cwricwlwm a swyddogaethau ansawdd i alluogi a hwyluso cyflwyno dysgu oedolion o ansawdd uchel, trwy ragoriaeth mewn addysgu a dysgu.

Rwy'n darparu arweinyddiaeth strategol, rheolaeth a datblygiad y strategaeth ariannol i gefnogi'r Cynllun Strategol ac amcanion ariannol, gan ategu fy rôl yn y cwricwlwm a sicrhau bod gan y sefydliad fframwaith cadarn o reolaeth ariannol yn gweithredu yn unol â chyfrifoldebau a gofynion statudol perthnasol.

Mae gennyf hefyd gyfrifoldeb corfforaethol dros Cyllid, rheoli prosiectau, cynhyrchu incwm a chaffael; MIS (systemau rheoli data a chofnodion dysgwyr) a Thechnoleg Gwybodaeth.

Rwyf yn Gyfrifydd Rheoli Siartredig sy'n gysylltiedig â Sefydliad Siartredig Cyfrifwyr Rheoli (CIMA) ac yn ddiweddar rwyf wedi cwblhau hyfforddiant Arolygwyr Cymheiriaid Estyn. Yn fy amser hamdden rwy'n mwynhau garddio, beicio mynydd a mwynhau'r awyr agored gyda fy nheulu.

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?