Mae ein Uwch Dîm Rheoli

 

Prif Weithredwr - Kathryn Robson

Ymunais ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales - y Coleg Cymunedol Cenedlaethol a Symudiad Democrataidd Dysgu Oedolion yn y Gymuned yng Nghymru - yn 2016 gan ddod â 18 mlynedd o brofiad mewn rolau arweinyddiaeth a rheolaeth yn y sectorau Addysg Uwch ac Addysg Bellach gan gynnwys cylchoedd gwaith ar gyfer Adnoddau Dynol, gwasanaethau dysgwyr, anghenion dysgu ychwanegol, marchnata a derbyniadau, iechyd a diogelwch, cyfathrebu a rheolaeth amgylcheddol.

Fel Prif Weithredwr, rydw i’n adrodd i Gyngor y sefydliad (Corff Llywodraethu) gan sicrhau bod cynnig cwricwlwm eang yn cael ei gyflwyno mewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru. Rwy’n ymwneud â datblygu partneriaethau cryf i gyflwyno gweledigaeth ar gyfer twf mewn dysgu gydol oes, gan flaenoriaethu’r rhai sydd fwyaf anodd eu cyrraedd, grymuso a gwella sgiliau pobl a sicrhau gwell mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rwyf wedi ymrwymo i gefnogi mentrau iechyd a lles, gan ddatblygu cymunedau gwydn cryf a hyrwyddo democratiaeth weithredol, ac rwy’n cymryd rhan weithredol mewn strwythurau pwyllgorau strategol yn y Sefydliad Dysgu a Gwaith (Cymru), Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), Rhanbarthol Partneriaethau Sgiliau a Fforwm Penaethiaid Colegau Cymru, gan gynnwys aelodaeth o’r Pwyllgor Archwilio.

Rwyf wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Trafodaethau Cymru, Addysg Bellach, o 2009 i 2016, pan oedd gwaith y pwyllgor yn cynnwys gweithredu’r contract cenedlaethol ar gyfer Sector Addysg Bellach Cymru. Rwyf hefyd wedi cadeirio Rhwydwaith AD Colegau Cymru o 2009 i 2013.

Gan fy mod yn byw yng ngogledd Sir Benfro, rwy’n siaradwr/ddysgwr Cymraeg sy’n gweithio tuag at sgiliau iaith lefel uwch. Rwyf yn Llywodraethwr mewn ysgol gynradd Gymraeg ac rwyf wedi bod yn athro nofio gwirfoddol ers 15 mlynedd.

Darllenwch fy blog yma. . .

 

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?