Yn Barod am Waith

Yn Barod am Waith

Yn Barod Am Waith
Cod y Cwrs: K20C0033A

Yn Barod am Waith
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cychwyn
Chwef
4
2021
Gorffen
Maw
18
2021


Rhannu
Yn Barod am Waith
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Yn Barod am Waith

Yn Barod Am Waith
Cod y Cwrs: K20C0033A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Pob Lefel

Dydd Iau 10:00- 12:00 | 6 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn


Cychwyn
Chwef
4
2021
Gorffen
Maw
18
2021

Rhannu

Trosolwg

Mae cyflogadwyedd yn ymwneud â'ch gwybodaeth, sgiliau ac agweddau, sut rydych chi'n defnyddio'r asedau hynny, a sut rydych chi'n eu cyflwyno i gyflogwyr. Beth sydd gennych i'w gynnig - beth yw eich pwynt gwerthu unigryw? Sut allwch chi wneud hynny'n glir i gyflogwyr?

Yn y cwrs hwn, rydym yn gobeithio eich helpu i gynyddu eich ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth, o pam eich bod yn gyflogadwy a'r hyn y gallwch ei wneud i ddod yn fwy cyflogadwy. Byddwn yn ystyried rhwystrau i waith, gan gynnwys y newidiadau a grëwyd gan COVID, a byddwn yn trafod sut i wella'ch cyfleoedd cyflogaeth trwy werthfawrogi'ch sgiliau, gwneud ceisiadau gwaith gwych a chael cyfweliad safonol.

Cynnwys

Ydych chi allan o waith? Ydych chi wedi colli eich swydd yn ddiweddar, ac am wella eich sgiliau chwilio am waith?
Rhwystrau i weithio a sut i'w goresgyn.
Y broses o wneud cais am swydd a phwysigrwydd bod yn rhagweithiol.
Technegau / sgiliau cyfweld.
Gwerthu'ch hun i ddarpar gyflogwyr.

Cymhwyster

Ddim yn berthnasol

Gofynion Mynediad

Ddim yn berthnasol

Llwybr Gyrfa

Cyflogadwyedd Lefel 1

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Cyfrifiadur / gliniadur
Cysylltiad â’r rhyngrwyd
Y gallu i chwilio'r rhyngrwyd

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Annabel Bohana    |    03300 580845    |    E-bost Annabel

Cysylltwch: Annabel Bohana
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Yn Barod am Waith
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Iau   |   10:00-12:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

FyNysgu

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?