Dylunio Graffig

Dylunio Graffig

Technegau Dylunio Graffig
Cod y Cwrs: J20C0031A

Dylunio Graffig
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cychwyn
Ion
13
2021
Gorffen
Maw
31
2021


Rhannu
Dylunio Graffig
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Dylunio Graffig

Technegau Dylunio Graffig
Cod y Cwrs: J20C0031A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Dechreuwyr

Dydd Mercher 09:30- 12:00 | 12 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn


Cychwyn
Ion
13
2021
Gorffen
Maw
31
2021

Rhannu

Trosolwg

A oes gennych ddiddordeb mewn dylunio graffig ac am ddysgu technegau traddodiadol i wella eich sgiliau dylunio? Mae'r gweithdai dylunio graffig anffurfiol, ar-lein hyn ar gyfer dechreuwyr sydd am ddysgu'r camau i ddatblygu eu sgiliau dylunio.

Cynnwys

Bydd y gweithdai'n ymdrin ag agweddau ar dechnegau a deunyddiau dylunio graffig – wrth hyrwyddo eich sgiliau dylunio ar yr un pryd mewn amgylchedd ar-lein cefnogol a chyfeillgar. Byddwch yn cael gwybodaeth a phrofiad o'r ystod o dechnegau a deunyddiau y gellir eu defnyddio.

Mae'r cwrs yn ymdrin â themâu fel:
• Hanes a mathau o ddylunio graffig
• Llythrennau a Theipograffeg
• Gosod dyluniadau ar gyfer posteri, gorchudd llyfrau a CDau
• Dylunio logo
• Sut y defnyddir darluniau ochr yn ochr â graffigau

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr i ddylunio graffig. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Llwybr Gyrfa

Gallai'r cwrs hwn arwain at gwrs manylach achrededig.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan mai cwrs ar-lein yw hwn, bydd angen y canlynol arnoch:
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda chamera, meicroffon a chlustffonau - nid yw'r cwrs yn addas ar gyfer cyfrifiaduron tabled e.e. iPads
• cysylltiad â’r rhyngrwyd
• Deunyddiau dylunio graffig (efallai y bydd grant bach ar gael yn dibynnu ar gymhwysedd)

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Gaynor Hanlon    |    03300 580845    |    E-bost Gaynor

Cysylltwch: Gaynor Hanlon
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Dylunio Graffig
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Mercher   |   09:30-12:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

FyNysgu

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?