Sgiliau Cyfweld

Sgiliau Cyfweld

Sgiliau Cyfweld
Cod y Cwrs: G20C0015A

Sgiliau Cyfweld
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cychwyn
Ion
25
2021
Gorffen
Ebr
12
2021


Rhannu
Sgiliau Cyfweld
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Sgiliau Cyfweld

Sgiliau Cyfweld
Cod y Cwrs: G20C0015A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Dechreuwyr

Dydd Llun 10:00- 12:30 | 10 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn


Cychwyn
Ion
25
2021
Gorffen
Ebr
12
2021

Rhannu

Trosolwg

Mae Sgiliau Cyfweld yn seiliedig ar eich gwybodaeth, sgiliau a'ch gallu er mwyn paratoi ar gyfer cyfweliad. Byddwn yn canolbwyntio arnoch chi, eich sgiliau a'ch asedau, a sut rydych yn cyflwyno'r rhain i gyflogwyr. Beth sydd gennych i'w gynnig – beth yw eich pwynt gwerthu unigryw er mwyn i chi sefyll allan yn y dorf gyfweld? Sut allwch chi ddisgleirio a chyflwyno eich cyfweliad gorau?

Yn ystod y cwrs, byddwn yn eich helpu i gynyddu eich ymwybyddiaeth a'ch dealltwriaeth, a pham mae sgiliau cyfweld da yn bwysig i'ch helpu i gael swydd. Byddwn yn edrych ar sut mae sgiliau cyfweld yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy, ac yn ystyried hanfodion pwysig y sgiliau hyn, gan ganolbwyntio ar gwestiynau cyfweliad ac ymarfer rhain. Rydym am gynyddu eich cyfleoedd i gael swydd drwy eich gwerthfawrogi chi, eich sgiliau ac yna eich helpu i roi cyfweliad penigamp.

Cynnwys

Deall a pharatoi ar gyfer cyfweliad:
Gwisg briodol,
Gwybodaeth am fanylion a gofynion y swydd,
Gwybodaeth flaenorol am gyflogwr,
Sut i gyrraedd y cyfweliad.

Gallu cyfathrebu mewn cyfweliad:
Cyflwyno'ch hun yn briodol,
Dangos iaith y corff priodol,
Ateb cwestiynau,
Gofyn cwestiynau.

Cydnabod cryfderau a gwendidau personol mewn perthynas â pherfformiad y cyfweliad.

Derbyn adborth gan gyfwelwyr.

Cymhwyster

Sgiliau Cyfweld Lefel 1 Agored Cymru

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Bydd yn ofynnol i ddysgwyr gwblhau gwaith ysgrifenedig a chyflawni senarios chwarae rôl ar-lein.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan y cyflwynir y cwrs hwn ar-lein bydd dysgwyr angen gliniadur neu gyfrifiadur gyda chamera a meicroffon, WIFI a chyfeiriad e-bost

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Laura Jones    |    03300 580845    |    E-bost Laura

Cysylltwch: Laura Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Sgiliau Cyfweld
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Llun   |   10:00-12:30arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

FyNysgu

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?