Meithrin Hyder

Meithrin Hyder

Meithrin Hyder
Cod y Cwrs: G20C0032A

Meithrin Hyder
Am ddim (Funded Learners) / £27.50 (Unfunded Learners)

Cychwyn
Meh
30
2021
Gorffen
Gorff
7
2021


Rhannu
Meithrin Hyder
Am ddim (Funded Learners) / £27.50 (Unfunded Learners)

Meithrin Hyder

Meithrin Hyder
Cod y Cwrs: G20C0032A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Dechreuwyr

Dydd Mercher 18:00- 20:30 | 2 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Meh
30
2021
Gorffen
Gorff
7
2021


Rhannu

Trosolwg

• Rhowch hwb i’ch hunan-barch
• Gwella sgiliau cyfathrebu
• Hybu’r ymennydd gyda theimladau cadarnhaol
• Datblygu’r egni a’r ysgogiad er mwyn cyflawni'ch nodau
• Goresgyn rhwystrau
• Swyno eich cynulleidfa
• Dileu ofn

Cynnwys

Os yw ymrwymiadau gwaith neu deulu yn eich atal rhag mynychu dosbarthiadau, efallai mai ein cyrsiau ar-lein fydd y dewis gorau i chi. Bydd tiwtor penodedig yn eich cefnogi drwy'r cyfnod dysgu ar-lein y cwrs.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofyniad mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Sgiliau Meithrin Hyder Lefel 1.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Laura Jones    |    03300 580845    |    E-bost Laura

Cysylltwch: Laura Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Meithrin Hyder
Am ddim (Funded Learners) / £27.50 (Unfunded Learners)

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Mercher   |   18:00-20:30arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?