Sgiliau Gwydnwch

Sgiliau Gwydnwch

Sgiliau Gwytnwch
Cod y Cwrs: J21C0006A

Sgiliau Gwydnwch
Am ddim (Funded Learners) / £44 (Unfunded Learners)

Cychwyn
Hyd
13
2021
Gorffen
Tach
10
2021


Rhannu
Sgiliau Gwydnwch
Am ddim (Funded Learners) / £44 (Unfunded Learners)

Sgiliau Gwydnwch

Sgiliau Gwytnwch
Cod y Cwrs: J21C0006A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Pob Lefel

Dydd Mercher 12:30- 14:30 | 4 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Hyd
13
2021
Gorffen
Tach
10
2021


Rhannu

Trosolwg

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar beth yw gwytnwch, pam mae gwytnwch yn bwysig i'ch iechyd a'ch lles, gan gynnig awgrymiadau i wella a datblygu eich gwytnwch personol.

Sylwch nad yw hwn yn gwrs hunangymorth ac nid yw'n cymryd lle cymorth meddygol proffesiynol na gofal proffesiynol.

Cynnwys

Mae gwytnwch yn aml yn cael ei ystyried yn nhermau'r 'theori pêl rwber'. Mae'n ymwneud â pha mor gyflym rydych yn bownsio'n ôl o'r sefyllfaoedd anodd y dewch ar eu traws trwy gydol eich bywyd, a sut rydych yn ymdopi ac yn symud ymlaen gyda'r sefyllfaoedd hyn.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn

Llwybr Gyrfa

Sgiliau Gwydnwch Lefel 1.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Laura Jones    |    03300 580845    |    E-bost Laura

Cysylltwch: Laura Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Sgiliau Gwydnwch

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Mercher   |   12:30-14:30arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?