Deall Iselder Ysbryd

Deall Iselder Ysbryd

Deall Iselder Ysbryd
Cod y Cwrs: J21C0014A

Deall Iselder Ysbryd
Am ddim (Funded Learners) / £33 (Unfunded Learners)

Cychwyn
Hyd
12
2021
Gorffen
Hyd
26
2021


Rhannu
Deall Iselder Ysbryd
Am ddim (Funded Learners) / £33 (Unfunded Learners)

Deall Iselder Ysbryd

Deall Iselder Ysbryd
Cod y Cwrs: J21C0014A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Pob Lefel

Dydd Mawrth 09:30- 11:30 | 1 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Hyd
12
2021
Gorffen
Hyd
26
2021


Rhannu

Trosolwg

Bydd y cwrs yn ymdrin ag achosion iselder ysbryd, ei effeithiau a pha mor gyffredin yw iselder yn y gymdeithas ehangach a'r stigma sydd ynghlwm wrtho. Byddwn yn trafod sut mae iselder ysbryd yn effeithio ar hwyliau, profiadau bywyd, a sut y gall effeithio ar fywydau pobl a chysylltiadau estynedig (teulu / anwyliaid). Byddwn hefyd yn edrych ar y gefnogaeth sydd ar gael i'r rhai sy'n dioddef, ac i'r rhai sy'n cefnogi pobl ag iselder.

Sylwch, nid yw hwn yn gwrs hunangymorth ac nid yw'n cymryd lle cymorth meddygol proffesiynol na gofal proffesiynol.

Cynnwys

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n dioddef o iselder, y rhai sy'n gweithio gydag ac yn cefnogi pobl ag iselder ysbryd, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am iselder.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Sgiliau Gwydnwch Lefel 1, Sgiliau Pendantrwydd Lefel 1.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Laura Jones    |    03300 580845    |    E-bost Laura

Cysylltwch: Laura Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Deall Iselder Ysbryd

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Mawrth   |   09:30-11:30arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?