Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwn ei wneud yn ei gylch?

Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwn ei wneud yn ei gylch?

Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwch chi ei wneud amdano?
Cod y Cwrs: D21C0049A

Am ddim (Funded Learners) / £5.50 (Unfunded Learners)

Cychwyn
Medi
24
2021
Gorffen
Medi
24
2021


Rhannu
Am ddim (Funded Learners) / £5.50 (Unfunded Learners)

Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwn ei wneud yn ei gylch?

Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwch chi ei wneud amdano?
Cod y Cwrs: D21C0049A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Canolradd

Dydd Gwener 10:00- 11:00 | 1 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Medi
24
2021
Gorffen
Medi
24
2021


Rhannu

Trosolwg

Rydym yn clywed am y newid yn yr hinsawdd fyn fynych - dywed rhai arolygon fod pobl yn poeni mwy am newid yn yr hinsawdd nag effeithiau'r pandemig. Ond beth ydyw? Dewch i'r sesiwn yma i ddarganfod a hefyd sut gallwn wneud rhywbeth amdano mewn ffordd sy'n deg i bawb. Cewch glywed am y broblem ond yn bwysicach fyth yr atebion. Bydd amser i ofyn cwestiynau.

Cynnwys

Becky Harford,
Swyddog actifiaeth ac ymgyrchoedd cymunedol yng Nghyfeillion y Ddaear Cymru yn gweithio i gefnogi grwpiau ac actifyddion ledled Cymru ar faterion sy'n bwysig i'w cymunedau a thu hwnt. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar beth yw Newid Hinsawdd ac yn trafod ffyrdd o fynd i'r afael ag ef.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Dim.

Llwybr Gyrfa

Gallwch symud ymlaen i gyrsiau eraill gydag AOC | ALW neu gymryd rhan gyda Chyfeillion y Ddaear.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Tamara Garnault    |    03300 580845    |    E-bost Tamara

Cysylltwch: Tamara Garnault
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allwn ei wneud yn ei gylch?

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Gwener   |   10:00-11:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?