Ysgrifennu Sgript

Ysgrifennu Sgript

Ysgrifennu Sgript
Cod y Cwrs: J21C0036A

Ysgrifennu Sgript
Am ddim (Funded Learners) / £110 (Unfunded Learners)

Cychwyn
Tach
11
2021
Gorffen
Ion
27
2022


Rhannu
Ysgrifennu Sgript
Am ddim (Funded Learners) / £110 (Unfunded Learners)

Ysgrifennu Sgript

Ysgrifennu Sgript
Cod y Cwrs: J21C0036A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Dechreuwyr

Dydd Iau 13:00- 15:00 | 10 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Tach
11
2021
Gorffen
Ion
27
2022


Rhannu

Trosolwg

A oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu sgriptiau ar gyfer y theatr?
Ydych chi'n gwybod lle i ddechrau wrth Ysgrifennu Drama?
Ydych chi angen y wybodaeth angenrheidiol i fedru datblygu eich sgript?

Cwrs (deg wythnos) sy'n darparu'r sgiliau angenrheidiol i'ch helpu i ddechrau ysgrifennu eich sgript eich hun - naill ai sgript act unigol neu ddrama lawn ar gyfer y theatr.

Cynnwys

Mae'r cwrs Cyflwyniad i Ysgrifennu Sgriptiau yn gwrs deg wythnos sy'n darparu gwybodaeth graff i ddatblygu'r dulliau angenrheidiol sydd ei angen arnoch er mwyn dechrau ysgrifennu sgript dram ar gyfer y theatr.

Sesiwn 1 - Cyflwyniad
Sesiwn 2 - Cymhelliant a Syniadau
Sesiwn 3 - Ymchwil a Datblygu/Adnabod eich cynulleidfa
Sesiwn 4 - Genres
Sesiwn 5 - Gosod yr Olygfa / Plot
Sesiwn 6 - Cymeriadaeth
Sesiwn 7 - Ôl-flachiadau a Montages
Sesiwn 8 - Dechrau, Canol a Diweddglo
Sesiwn 9 - Sut i ddatblygu eich cynllun trin/crynodeb/drafftiau
Sesiwn 10 - Sgriptiau Terfynol/Crynodeb (o leiaf 300 - 500 o eiriau)

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Yn addas ar gyfer unrhyw un a hoffai ddechrau a datblygu eu harddull ysgrifennu sgript unigryw.

Llwybr Gyrfa

Gallai hyn arwain at astudio cwrs manylach sydd gyda chymhwyster wedi ei achredu.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Laura Jones    |    03300 580845    |    E-bost Laura

Cysylltwch: Laura Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Ysgrifennu Sgript

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Iau   |   13:00-15:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?