Prosesu Geiriau - Dylunio Poster

Prosesu Geiriau - Dylunio Poster

Sgiliau prosesu geiriau sylfaenol a dylunio poster
Cod y Cwrs: G21C0017A

Prosesu Geiriau - Dylunio Poster
Am ddim (Funded Learners) / £82.50 (Unfunded Learners)

Cychwyn
Tach
4
2021
Gorffen
Rhag
9
2021


Rhannu
Prosesu Geiriau - Dylunio Poster
Am ddim (Funded Learners) / £82.50 (Unfunded Learners)

Prosesu Geiriau - Dylunio Poster

Sgiliau prosesu geiriau sylfaenol a dylunio poster
Cod y Cwrs: G21C0017A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Dechreuwyr

Dydd Iau 13:00- 15:30 | 6 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Tach
4
2021
Gorffen
Rhag
9
2021


Rhannu

Trosolwg

Mae ein gweithdai anffurfiol am ddim wedi’u cynllunio ar gyfer oedolion o bob oed sydd am roi cynnig ar brosesu geiriau - ennill sgiliau newydd trwy ystod o dasgau cyffrous e.e. creu a dylunio posteri.

Cynnwys

Mae ein gweithdai ar-lein cefnogol a chyfeillgar yn edrych ar sut i wneud dogfennau geiriau syml er mwyn dylunio posteri (gan ddefnyddio pecyn prosesu geiriau addas).
Byddwch yn dysgu'r canlynol;

• deall y gwahaniaeth rhwng ffeiliau a ffolderau
• trefnu, storio ac adfer gwybodaeth ddigidol yn gywir
• gallu golygu gwybodaeth ddigidol trwy ystod gynhwysfawr o dasgau gan gynnwys dylunio posteri.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Mae'r cwrs ar gyfer dechreuwyr llwyr i brosesu geiriau. Nid oes angen profiad blaenorol ac nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Llwybr Gyrfa

Mae’n cyrsiau yn ffordd wych o ganfod meysydd newydd o ddiddordeb yn ogystal â dysgu am gyfleoedd eraill. Rhowch gynnig ar ein cyrsiau i weld beth allech chi ei wneud!

I ddarganfod mwy, cysylltwch gyda ni heddiw - byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Jane Watkins    |    03300 580845    |    E-bost Jane

Cysylltwch: Jane Watkins
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Prosesu Geiriau - Dylunio Poster

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Iau   |   13:00-15:30arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?