Tecstilau  Creadigol

Tecstilau Creadigol

Appliqué Mudiant Rhydd Nadoligaidd i Ddechreuwyr
Cod y Cwrs: H21C0034A

Tecstilau  Creadigol
£35 (Consesiynau ar gael ~ for Funded Learners) / £77 (Unfunded Learners)
*Consesiynau Ar Gael

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd ag i ddarganfod os allwch chi fynychu'r cwrs hwn am ddim neu ar gyfradd is o £ 1.50 yr awr


Cychwyn
Tach
2
2021
Gorffen
Rhag
14
2021


Rhannu
Tecstilau  Creadigol
£35 (Consesiynau ar gael ~ for Funded Learners) / £77 (Unfunded Learners)
*Consesiynau Ar Gael

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd ag i ddarganfod os allwch chi fynychu'r cwrs hwn am ddim neu ar gyfradd is o £ 1.50 yr awr

Tecstilau Creadigol

Appliqué Mudiant Rhydd Nadoligaidd i Ddechreuwyr
Cod y Cwrs: H21C0034A

Dechreuwyr

Dydd Mawrth 13:00- 15:00 | 7 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Tach
2
2021
Gorffen
Rhag
14
2021


Rhannu

Trosolwg

Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i appliqué mudiant rhydd gyda pheiriant a blas Nadoligaidd. Appliqué mudiant rhydd yw'r dechneg o ddefnyddio peiriant gwnïo cyffredin i greu dyluniadau sy'n llifo'n rhydd. Byddwn yn dysgu'r pwyth syth sylfaenol ac yna'n ei gymhwyso i gyfres o brosiectau appliqué ar themâu Nadoligaidd.

Cynnwys

Bydd dysgwyr yn cynhyrchu cyfres o ddarnau appliqué mudiant rhydd gan ddefnyddio dyluniadau a ddarperir gan y tiwtor gyda thema Nadoligaidd e.e., pwdin Nadolig, bôblau, dyn eira, coed pinwydd.

Ymdrinnir â'r pynciau canlynol yn y cwrs.

• Sut i ddefnyddio deunyddiau ac offer crefft yn ddiogel.
• Sut i ddefnyddio peiriant gwnïo cyffredin i greu pwyth syth mudiant rhydd
• Sut i greu appliqué ymdoddadwy ac appliqué ymyl amrwd
• Opsiynau ar gyfer mowntio ac arddangos eich gwaith.
• Ble i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a chyngor ar-lein.

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Mae hwn yn gwrs i ddechreuwyr. Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ond byddai'n ddefnyddiol pe byddech yn hyderus wrth osod peiriant i fyny, rhoi edau mewn nodwydd a medru defnyddio'ch peiriant gwnïo i wneud pwyth syth drwy ddefnyddio'r gwasgwr troed. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch o greu tecstilau celf nac o wneud pwythau mudiant rhydd ar eich peiriant. Os ydych yn ansicr a yw lefel y cwrs hwn yn iawn i chi, cysylltwch â ni!

Llwybr Gyrfa

Gallai'r cwrs arwain at gyrsiau eraill gydag Addysg Oedolion Cymru|Adult Learning Wales mewn maes pwnc cysylltiedig neu wahanol.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Jane Watkins    |    03300 580845    |    E-bost Jane

Cysylltwch: Jane Watkins
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Tecstilau Creadigol

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Mawrth   |   13:00-15:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?