Picnic Tedi Bêrs

Picnic Tedi Bêrs

Picnic Tedi Bêrs
Cod y Cwrs: K21C0059A

Picnic Tedi Bêrs
Am ddim

Cychwyn
Meh
27
2022
Gorffen
Meh
27
2022


Rhannu
Picnic Tedi Bêrs
Am ddim

Picnic Tedi Bêrs

Picnic Tedi Bêrs
Cod y Cwrs: K21C0059A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Pob Lefel

Dydd Llun 11:00- 13:00 | 1 wythnos

Gerddi Botanegol Treborth, Adeilad Rivendell, Bangor, LL57 2RQ

Cychwyn
Meh
27
2022
Gorffen
Meh
27
2022


Rhannu

Trosolwg

Cyfle i rieni a’u plant dreulio amser yn yr awyr agored mewn lleoliad ysgol goedwig wych. Gallwch edrych ymlaen at antur gyffrous wrth adeiladu cuddfannau a chwarae ynddynt, cyn mwynhau eich picnic gyda ffrindiau newydd.

Cynnwys

Rydym yn mynd ar helfa i chwilio am eirth…
Ymunwch gyda ni am ychydig o hwyl yn y goedwig. Dewch a phicnic a thedi bêr ac ymunwch gyda ni i chwilota, dysgu a chael hwyl!

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad dysgu.

Llwybr Gyrfa

Ddim yn berthnasol.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd angen i chi wisgo dillad addas ar gyfer y tywydd. Bydd y sesiwn hon yn cymryd lle y tu allan gydol yr amser.
Bydd angen dod â phecyn bwyd, diod a thedi bêr, wrth gwrs!

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Sophie Jones    |    03300 580845    |    E-bost Sophie

Cysylltwch: Sophie Jones
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Picnic Tedi Bêrs

Gerddi Botanegol Treborth, Adeilad Rivendell, Bangor, LL57 2RQ   |   Dydd Llun   |   11:00-13:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?