Celf: Peintio a Lluniadu

Celf: Peintio a Lluniadu

Lluniadu yn defnyddio gwahanol gyfryngau - Lefel 1
Cod y Cwrs: W22C0011A

Celf: Peintio a Lluniadu
£50.00*
*Consesiynau Ar Gael

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd ag i ddarganfod os allwch chi fynychu'r cwrs hwn am ddim neu ar gyfradd is o £ 1.50 yr awr


Cychwyn
Medi
21
2022
Gorffen
Tach
30
2022


Rhannu
Celf: Peintio a Lluniadu
£50.00*
*Consesiynau Ar Gael

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd ag i ddarganfod os allwch chi fynychu'r cwrs hwn am ddim neu ar gyfradd is o £ 1.50 yr awr

Celf: Peintio a Lluniadu

Lluniadu yn defnyddio gwahanol gyfryngau - Lefel 1
Cod y Cwrs: W22C0011A

Canolradd

Dydd Mercher 13:30- 15:30 | 10 wythnos

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn

Cychwyn
Medi
21
2022
Gorffen
Tach
30
2022


Rhannu

Trosolwg

Datblygwch eich sgiliau lluniadu gyda'r cwrs ar-lein yma.

Cynnwys

Adnabod a defnyddio deunyddiau lluniadu i greu marciau a gwaith celf gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau lluniadu. Byddwch yn cael cyfle i fyfyrio ar eich lluniadau eich hun a rhai pobl eraill.

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs lefel 1 achrededig gan Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Datblygu eich sgiliau ymhellach drwy gwblhau cyrsiau creadigol eraill.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Judith Wilding    |    03300 580845    |    E-bost Judith

Cysylltwch: Judith Wilding
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Celf: Peintio a Lluniadu

Cwrs ar-lein dan arweiniad tiwtor yw hwn   |   Dydd Mercher   |   13:30-15:30arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?