Celf: Peintio a Lluniadu

Celf: Peintio a Lluniadu

Lluniadu - Lefel 2 yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd CF38 1RQ - Cynon Taf
Cod y Cwrs: T22C0003A

Celf: Peintio a Lluniadu
£50.00*
*Consesiynau Ar Gael

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd ag i ddarganfod os allwch chi fynychu'r cwrs hwn am ddim neu ar gyfradd is o £ 1.50 yr awr


Cychwyn
Ion
18
2023
Gorffen
Maw
29
2023


Rhannu
Celf: Peintio a Lluniadu
£50.00*
*Consesiynau Ar Gael

Cliciwch yma i weld ein Polisi Ffioedd ag i ddarganfod os allwch chi fynychu'r cwrs hwn am ddim neu ar gyfradd is o £ 1.50 yr awr

Celf: Peintio a Lluniadu

Lluniadu - Lefel 2 yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd CF38 1RQ - Cynon Taf
Cod y Cwrs: T22C0003A

Canolradd

Dydd Mercher 10:00- 12:00 | 10 wythnos

Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein: Campws Cymunedol Garth Olwg, Ffordd Sant Illtyd, Pontypridd, CF38 1RQ

Cychwyn
Ion
18
2023
Gorffen
Maw
29
2023


Rhannu

Trosolwg

Datblygu eich sgiliau lluniadu mewn cwrs yn yr ystafell ddosbarth.

Cynnwys

Adnabod a defnyddio deunyddiau lluniadu i greu marciau a gwaith celf gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau lluniadu. Byddwch, fel rhan o'r cwrs hwn, yn cael cyfle i fyfyrio ar eich lluniadau eich hun a rhai pobl eraill.

Cymhwyster

Mae hwn yn gwrs lefel 2 achrededig gan Agored Cymru.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Llwybr Gyrfa

Datblygu eich sgiliau ymhellach drwy gwblhau cyrsiau creadigol eraill.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd angen i chi allu teithio i Ganolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg, Heol Sant Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd CF38 1RQ

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Judith Wilding    |    03300 580845    |    E-bost Judith

Cysylltwch: Judith Wilding
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
Celf: Peintio a Lluniadu

Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddarpariaeth yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein: Campws Cymunedol Garth Olwg, Ffordd Sant Illtyd, Pontypridd, CF38 1RQ   |   Dydd Mercher   |   10:00-12:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?