Celf a Chrefft

Celf a Chrefft

Celf a Chrefft wedi'i Ailgylchu
Cod y Cwrs: D22C0012A

Celf a Chrefft
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Cychwyn
Medi
14
2022
Gorffen
Hyd
19
2022


Rhannu
Celf a Chrefft
Wedi'i Ariannu'n Llawn

Celf a Chrefft

Celf a Chrefft wedi'i Ailgylchu
Cod y Cwrs: D22C0012A

Wedi’i Ariannu’n Llawn*

*Yn y rhan fwyaf o achosion, mae cwrs sydd ‘Wedi’i Ariannu’n Llawn’ yn derbyn cymhorthdal 100% gan Lywodraeth Cymru, ond mae’n ddibynnol ar amgylchiadau unigol. I gael rhagor o wybodaeth, siaradwch â ni gan ddefnyddio'r cysylltiadau sydd isod, neu ewch i’n prif dudalen 'Cysylltu' ar gyfer manylion ein swyddfeydd.

Dechreuwyr

Dydd Mercher 10:00- 12:00 | 6 wythnos

Stiwdio 'Lark', 36 Stryd Dogfield, Caerdydd, CF24 4QZ

Cychwyn
Medi
14
2022
Gorffen
Hyd
19
2022


Rhannu

Trosolwg

Peidiwch â gadael i unrhyw beth fynd yn wastraff! Dewch draw i wneud addurniadau cartref, crefftau a darnau celf eraill o eitemau o wastraff wedi'i ailgylchu.

Cynnwys

Ailgylchu Celf wedi'i wneud o wastraff cartref

Cymhwyster

Nid yw cwblhau'r cwrs hwn yn arwain at gymhwyster cydnabyddedig.
Fodd bynnag, byddwch yn derbyn tystysgrif cwblhau cwrs gennym a fydd ar gael i'w lawr lwytho o ‘MyAccount’.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad heblaw brwdfrydedd

Llwybr Gyrfa

Bydd cyfleoedd i symud ymlaen i gyrsiau AOC | ALW eraill

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Bydd deunyddiau a'r gael

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Tamara Garnault    |    03300 580845    |    E-bost Tamara

Cysylltwch: Tamara Garnault
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Celf a Chrefft

Stiwdio 'Lark', 36 Stryd Dogfield, Caerdydd, CF24 4QZ   |   Dydd Mercher   |   10:00-12:00arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?