Bwyta'n Iach ar Gyllideb

Bwyta'n Iach ar Gyllideb

Bwyta'n Iach ar Gyllideb (Ar-lein).
Cod y Cwrs: H20C/34

Bwyta'n Iach ar Gyllideb
Bwyta'n Iach ar Gyllideb

Bwyta'n Iach ar Gyllideb

Bwyta'n Iach ar Gyllideb (Ar-lein).
Cod y Cwrs: H20C/34

Pob Lefel

Trosolwg

Mae'r pandemig wedi effeithio yn ariannol ar lawer o deuluoedd yn ogystal â bod ganddynt lawer mwy o amser gartref i ystyried eu harferion bwyta ac arferion eu plant. Mae'r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr rannu syniadau ac awgrymiadau mewn amgylchedd anfeirniadol ar sut i gyllidebu ar gyfer bwyd, gan sicrhau bod pawb yn cael diet cytbwys a maethlon. Yn ogystal, edrychir ar gynllunio prydau bwyd i sicrhau bod teuluoedd yn cael y diet maethlon gorau ar eu cyllideb benodol ac er mwyn leihau gwastraff.

Cynnwys

Themâu o fewn y cwrs:
1. Beth yw bwyta'n iach? Sut fedrwn ni sicrhau bod plant yn cael diet cytbwys? A oes angen gwahanol faint o faetholion ar blant ar wahanol oedrannau?
2. Ffrwythau a llysiau tun yn erbyn rhai sydd wedi'i rewi yn erbyn rhai ffres
3. Cymariaethau prisiau / Gosod cyllideb wythnosol.
4. Sut i wneud i fwyd parhau? Sut i leihau gwastraff bwyd i'r eithaf?
5. Syniadau a ryseitiau ar gyfer prydau bwyd
6. Sut i gael y gorau o'ch cynhwysion?
7. Cynllunio Pryd a'i fanteision

Cymhwyster

Heb ei achredu.

Gofynion Mynediad

Dim

Llwybr Gyrfa

Cyrsiau Teulu a Phlentyn pellach heb eu hachredu ac achrededig gyda AOC | ALW.

Beth Sydd Ei Angen Arnaf?

Gan fod hwn yn gwrs ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch chi:

• cysylltiad rhyngrwyd
• y defnydd o liniadur neu gyfrifiadur gyda gwe-gamera a meicroffon; gallai defnyddio clustffonau hefyd fod yn fanteisiol.
• defnyddio porwr gwe Chrome, lle bo hynny'n bosibl

Sylwch, ar gyfer ein cyrsiau ar-lein mae angen defnyddio apiau Microsoft Office 365 a'n platfform dysgu rhithwir, Moodle. Ar ôl cofrestru ar gwrs gyda ni, rydym yn darparu mynediad am ddim i'r gwasanaethau hyn.

Diddordeb?
Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Diddordeb? Gadewch i ni siarad!
Cysylltwch: Samuel Peter Emmett    |    03300 580845    |    E-bost Samuel Peter

Cysylltwch: Samuel Peter Emmett
03300 580845

Rydym yn annog a chroesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a byddwn yn ymateb i'ch dewis iaith
We encourage and welcome correspondence and phone calls in Welsh and will respond to your language choice

Angen unrhyw help?

Fideo Cefnogi

Beth bynnag yw eich ymholiad - mawr neu fach - gallwn ni helpu

Cymorth a Chefnogaeth
Bwyta'n Iach ar Gyllidebarrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?