Cefnogaeth i ddysgwyr
 

Ar gael i’ch helpu chi

Mae cael cymorth a chefnogaeth yn ystod eich cwrs yn bwysig. Rydym yn rhoi sylw i Gymorth i Ddysgwyr i sicrhau y caiff eich holl anghenion eu diwallu ac y caiff eich holl gwestiynau eu hateb. Nid oes yn rhaid i chi fyth deimlo’n bryderus nac ar eich pen eich hun - fe wnawn ni eich cynorthwyo chi yn ystod pob cam o’r daith.

 
 
 

Cymorth â’ch astudiaethau

Fel yn achos trafferthion ariannol, os ydych chi’n wynebu unrhyw anawsterau eraill sy’n eich atal chi rhag cyflawni eich potensial llawn yn un o’n cyrsiau, rydym ni ar gael i wrando.

 

 

Cymorth ariannol

Os oes gennych chi unrhyw fath o broblem ariannol sy’n eich rhwystro rhag dysgu, fe wnawn ni sicrhau y cewch chi unrhyw gyngor neu arweiniad a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Rhagor o wybodaeth

 

 

Cymorth ynghylch llesiant

Mae croeso i chi siarad ag aelod o dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr unrhyw bryd. Gallwn ni eich sicrhau y byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i ymateb i’ch pryderon. Rydym ni’n cydnabod y gall llawer o ffactorau effeithio ar allu dysgwr i astudio, a’r angen i sicrhau bod iechyd a llesiant personol yn flaenoriaeth.

 

 

Cymorth i ddysgwyr sydd ag anghenion arbennig

Er y byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn ni i gynorthwyo dysgwyr yn y dosbarth, ar brydiau, bydd angen arweiniad mwy arbenigol.

Byddem yn falch o gael eich cyfeirio chi at y cymorth mwy arbenigol y bydd ei angen arnoch tra byddwch chi’n cyfranogi yn unrhyw un o’n cyrsiau.

 
 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?