Cadw’n Ddiogel

Cadw'n Ddiogel - Dyletswydd Prevent

Mae rhan o ddyletswydd diogelu'r Sefydliad yn cynnwys amddiffyn unigolion sy'n agored i niwed rhag perygl o radicaliaeth ac eithafiaeth. Gelwir hyn yn Dyletswydd Prevent.

Menter llywodraeth yw Prevent sy'n anelu at atal pobl rhag cymryd rhan (radicaleiddio), neu gefnogi eithafiaeth dreisgar.

Am ragor o wybodaeth, gwyliwch ein fideos i ddeall y Ddyletswydd Prevent yng Nghymru, ein gwerthoedd a sut i adnabod ac adrodd am bryderon a sut i gadw'n ddiogel ar-lein.

Sgwrsiwch gyda rhywun

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch Prevent, radicaleiddio neu eithafiaeth, cysylltwch â Cath Hicks, Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ac Adnoddau (Arweinydd Diogelu Dynodedig).

Ffoniwch: 03300 580845

Anfonwch neges destun: 07931 204613

Neu e-bostiwch ni: [email protected]

Neu anfonwch e-bost at Swyddogion Diogelu'r Sefydliad

 
Get Safe Online logo   Get Safe Online Cymru

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?