Cymorth sydd ar gael pan fydd arnoch chi angen hynny
 
 
 

Dysgu heb straen

Weithiau, gall astudio achosi straen. Rydym ni’n dymuno sicrhau y bydd yn brofiad mor hwylus ag y bo modd i’n dysgwyr. Dyna pam rydym ni wedi disgrifio rhai o’r dewisiadau cymorth isod a all eich helpu chi i ddysgu gyda ni.

 

Ein Llawlyfr i Ddysgwyr

Mae’r Llawlyfr i Ddysgwyr yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a all fod yn ofynnol pan fyddwch chi’n mynychu cwrs. Fodd bynnag, os na allwch chi ganfod y wybodaeth mae arnoch chi ei hangen yn y llawlyfr, cysylltwch â ni.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Tecstiwch ni ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch ni yn learnerservices@adultlearning.wales

Mae copïau papur ar gael o’ch swyddfa ranbarthol a gan diwtor eich cwrs.

Llawlyfr i Ddysgwyr

 

Cyngor ynghylch Astudio

Gallwch chi ddefnyddio sawl dull i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad. Mae ein holl Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm yn brofiadol a gallant eich cynghori ynghylch y cyrsiau sydd ar gael yn eich ardal. Yn ychwanegol, gall ein Swyddogion Cyflenwi Cwricwlwm eich cynorthwyo i nodi llwybr dilyniant priodol i’ch helpu i gyflawni eich nod. Os oes gennych chi gwestiwn sydd ddim yn ymwneud â darparu cyrsiau, gallwch chi gysylltu â Gwasanaethau i Ddysgwyr i gael cymorth. Byddem yn falch o gael helpu i ganfod ateb i’ch cwestiwn neu eich cynorthwyo i gysylltu â rhywun a all gynnig ateb i chi.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Tecstiwch ni ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch ni yn learnerservices@adultlearning.wales

Cysylltu

 

Datblygiad eich Gyrfa

Mae Gyrfa Cymru yn darparu llawer iawn o wybodaeth am addysg a chyrsiau, gwaith a phrentisiaethau, yn ogystal â gwasanaeth chwilio am swyddi sy’n caniatáu i chi chwilio ac ymgeisio am swyddi a phrentisiaethau ledled Cymru.

 

Sgwrsiwch â rhywun

Os ydych chi’n poeni am unrhyw agwedd o’ch cwrs ac yn dymuno trafod pethau yn gyfrinachol â rhywun, cofiwch gysylltu â ni, rydym ni’n barod i wrando.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845

Tecstiwch ni ar 07715 904 304

Neu e-bostiwch ni yn learnerservices@adultlearning.wales

Cysylltu

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?