Cymorth Lles COVID-19

Lles

Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, efallai bydd hi’n anoddach nag arfer i chi ymdopi â phethau. Mae tensiynau wedi codi ac mae llawer o bobl yn teimlo o dan straen. Dyna pam rydym ni wedi llunio ein 5 cyngor doeth i helpu i ddatrys straen, gwella maeth, gwella iechyd meddwl a chadw’n heini!

Defnyddiwch y dolenni i droi at y wybodaeth berthnasol

 

Iechyd Meddwl

Cymorth i sicrhau tawelwch meddwl i chi eich hun

Cadw mewn Cysylltiad           

Nid yw bod y tu mewn yn golygu bod yn rhaid i chi gau i ffwrdd o'r byd y tu allan, ac mae'n bwysig eich bod yn ceisio cadw cysylltiad â theulu, ffrindiau a chydweithwyr - gall technoleg helpu i chwalu'r rhwystrau wrth ddefnyddio Skype, FaceTime , WhatsApp fel enghreifftiau neu dim ond galwad ffôn.

 

Cael awyr iach           

Bydd awyr iach yn eich helpu i leihau teimladau o glawstroffobia neu gael eich trapio. Mynd allan fydda’r peth gorau ond byddai hyd yn oed sefyll wrth ffenestr yn fuddiol.

 

Ymarfer corff           

Gall ymarfer corff fod o fudd i'ch lles meddyliol a chorfforol. Gall wella'ch hwyliau, lleihau teimlad o straen neu ddicter a gwneud ichi deimlo'n fwy hamddenol. Gallwch chi ymarfer corff o fewn eich cartref eich hun mae yna lawer o fideos ymarfer corff, ioga a myfyrio ar-lein i'w dilyn.

 

Cadwch eich meddwl wedi'i ysgogi           

Gall diflastod fod yn anodd i rai pobl, ceisiwch ddod o hyd i bethau a fydd yn eich ysgogi fel posau, darllen neu groeseiriau. Ystyriwch ddefnyddio'ch ochr greadigol trwy wneud ychydig o gelf, lliwio neu wnïo.

 

Tynnwch y Plwg           

Gallai cyfryngau cymdeithasol eich helpu i gadw mewn cysylltiad â phobl, ond gallent hefyd wneud i chi deimlo'n bryderus gan gynnwys os yw pobl yn rhannu straeon, newyddion neu'n postio am eu pryderon. Ystyriwch gymryd hoe neu gyfyngu ar sut rydych chi'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Darllenwch ragor

 

Straen

Ydych erioed wedi teimlo neu ddweud y canlynnol:

“Rwy’n poeni am straen cyn fod unrhyw straen hyd yn oed yn bodoli. Yna rwy’n poeni am straen dros y straen nad oes angen poeni amdano. Mae'n straen ”

5 cam i chwalu straen:

  1. Mabwysiadu meddylfryd gadarnhaol mae'n hawdd llithro i feddwl yn negyddol pan fyddwch dan straen ac wedi cynhyrfu. “Nid yw pobl bob amser yn gwerthfawrogi beth sydd ganddynt”, meddai’r Professor Copper. “Ceisiwch i’ch gwydr fod hanner llawn yn lle hanner gwag. Ceisiwch ysgrifennu 3 pheth a aeth yn dda, neu yr ydych yn ddiolchgar amdanynt, ar ddiwedd pob dydd.
  2. Ymarfer anadlu'n ddwfn - Mae technegau anadlu yn ffordd wych o dawelu'r corff a rhyddhau tensiwn nerfus. Dysgwch rai technegau anadlu’n rhwydd a allwch eu defnyddio drwy gydol y dydd i'ch helpu i ddad-wneud y straen
  3. Gwnewch amser i chi - ar hyn o bryd gall hyn ymddangos yn dasg anodd ond ceisiwch ddyrannu noson yr wythnos i ymgymryd â gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau fel darllen neu ddim ond amser i ymlacio’n y bath.
  4. Maddeuwch yn arbennig i chi'ch hun - pan fyddwch chi'n gwneud camgymeriad, neu pan na fyddwch wedi llwyddo i gyflawni rhywbeth roeddech chi wedi gobeithi’i wneud. Ceisiwch gofio nad oes neb yn berffaith, ac nid yw’n helpu i roi pwysau ychwanegol arnoch chi'ch hun.
  5. Derbyn y pethau na allwch eu newid - Nid yw’n bosib i newid sefyllfa anodd bob amser. Os mae hyn yw’r sefyllfa, cydnabyddwch a derbyniwch bethau fel y maent a chanolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch wneud.
Darllenwch ragor 

Ymarfer

Mae ymarfer corff nid yn unig yn dda i'ch iechyd corfforol, ond hefyd i'ch iechyd meddwl. Mae ymarfer corff yn achosi newidiadau cemegol yn eich ymennydd a all helpu i newid eich hwyliau yn gadarnhaol. Efallai eich bod yn meddwl ‘ble ydw i’n dechrau, ni allai fynd i’r gampfa!’ Nid oes angen i chi fynd i gampfa, gallwch ymarfer yn eich cartref eich hun a gall eich teulu cyfan gymryd rhan. Byddwch yn ymwybodol o’ch cyfyngiadau a hwyluswch eich hun i wneud ymarfer corff.

  • Workouts - Mae gan y GIG 6 ymarfer corff 10 munud (gan gynnwys ymarfer cynhesu cyn dechrau) does dim angen offer, yn wych i'w gwneud yn y cartref ac yn ddigon byr i'w ffitio’n hawdd i’ch amserlen ddyddiol. Darganfyddwch fwy
  • Dawnsio - Dewch â'r esgidiau dawnsio allan, trowch y gerddoriaeth ymlaen a dawnsiwch o amgylch eich ystafell fyw, y gegin hon neu yn yr ardd, gofynnwch i'ch teulu a'ch plant gymryd rhan a cheisiwch wneud hyn am oddeutu 10-20 munud.
  • Ioga Prif gydrannau ioga yw ymddaliadau (cyfres o symudiadau sydd wedi'u cynllunio i gynyddu cryfder a hyblygrwydd) ac anadlu. Mae yna lawer o fideos ar gyfer dechreuwyr ar gael ar-lein (drwy you tube).
  • Sgipio – Chwythwch y llwch oddi ar raff sgipio y plant neu os gallwch brynu un - mae sgipio yn wych ar gyfer eich ymarfer ffitrwydd cyffredinol, ac mae un munud o sgipio y dydd yn rhoi'r holl fuddion iechyd i chi i gynyddu eich ffitrwydd a'ch cydsymud. Mae gan y BBC her sgipio
  • HIIT (Hyfforddiant egwyl dwyster uchel) - mae hwn yn fyrst o ymarfer corff dwys bob yn ail â chyfnodau adfer dwysedd isel. Mae yna lawer o fideos dechreuwyr ar gael ar-lein (drwy you tube), a gall eich holl deulu gymryd rhan.

Yn ogystal â newid eich corff, bydd ymarfer corff hefyd yn newid eich meddwl, eich agwedd a’ch hwyliau!

Bwyta'n Iach

Mae bwyta diet iach, cytbwys yn rhan bwysig o gynnal iechyd da, a gall eich helpu chi i deimlo ar eich gorau. Mae hyn yn golygu bwyta amrywiaeth eang o fwydydd yn y cyfrannau cywir, a bwyta'r swm cywir o fwyd a diod i gyflawni a chynnal pwysau corff iach. Dysgwch fwyta'n dda a chael rhai awgrymiadau gan:

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?