Pryderon COVID-19

Pryderon COVID-19

Mae’n swyddfeydd i gyd ar gau hyd nes hysbysir yn wahanol. Mae’n staff i gyd yn gweithio o gartref a bydd y sefydliad yn aros ar agor i ddarparu cymorth a gwybodaeth parhaus i ddysgwyr a phartneriaid drwy gyfleustra cyrchiad pell.

Mae llawer o'n cyrsiau bellach yn cael eu dysgu ar-lein. Siaradwch â ni heddiw trwy e-bostio info@adultlearning.wales neu edrych ar ein gwefan i weld beth sydd ar gael!

Defnyddiwch y lincs i fynd at y wybodaeth perthnasol

Dysgwyr  Staff   Cyngor Llyw  Lles


Canllawiau i Ddysgwyr

Rydym wedi penderfynu atal yr holl addysgu wyneb yn wyneb hyd nes hysbysir yn wahanol.

Mae llawer o'n cyrsiau bellach yn cael eu dysgu ar-lein. Siaradwch â ni heddiw trwy e-bostio info@adultlearning.wales neu edrych ar ein gwefan i weld beth sydd ar gael!

Rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa ac yn ymateb i gyngor ac arweiniad swyddogol wrth iddo ddod ar gael.

Os ydych angen unrhyw gymorth, e-bostiwch ni ar info@adultlearning.wales

Darllenwch ein canllaw llawn i ddysgwyr

Darllenwch ein Canllawiau ynghylch Diogelu Prevent a Lles Dysgwyr Covid-19

 

Canllawiau i Staff

I ddarganfod mwy am eich cyflogaeth gyda ni, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Coronofeirws isod.

Lawrlwytho CC ↓
 

Bydd hyn yn pasio

Rydyn dal i fod yma ar eich cyfer! Er bod ein ffonau yn ddi-griw ar hyn o bryd, rydym yn dal i fod yma i ateb e-byst. E-bostiwch ni ar info@adultlearning.wales os oes gennych unrhyw gwestiynau a defnyddiwch ein cyfleuster sgwrsio ar y wefan! Os oes unrhyw oedi cyn dod yn ôl atoch chi - arhoswch gyda ni os gwelwch yn dda.

Mae ein staff dal i fod yma i chi!

Eich lles

Yn ystod amseroedd mor ansicr, rydyn yn aros yn bositif a'ch helpu chithau i fod felly hefyd. Mae mor bwysig gofalu amdanoch chi eich hun a dyma pam rydym wedi llunio tudalen llesiant sy'n darparu awgrymiadau defnyddiol ar gyfer rheoli straen a chynnal iechyd meddwl da.

Mwy o wybodaeth
 

 

Linc cyngor Llywodraeth

Y lle gorau i ddod o hyd i'r atebion diweddaraf i gwestiynau Covid-19 yw gwefannau'r Llywodraeth a'r GIG. Felly ar gyfer eich gwybodaeth, gwelwch y dolenni isod:

PHW

NHS

UK Gov

nhs covid-19

Peidiwch â gadael cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda nhw naill ai:

  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus

Edrychwch ar wefan GIG Cymru os oes gennych symptomau

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?