Canllaw Fy Nghyfrif

Canllaw FyNghyfrif

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn y cefndir i ddatblygu ein nodwedd ar-lein newydd – ‘Fy Nghyfrif’.

Mae Fy Nghyfrif yn caniatáu i chi olygu eich proffil a’ch manylion cysylltu, yn ogystal â’ch galluogi i nodi ym mha iaith yr hoffech chi dderbyn ein negeseuon.

Gallwch chi hefyd weld manylion eich cyrsiau blaenorol, cyrsiau presennol a chyrsiau sydd ar y gweill gyda ni, a bellach, gallwch chi hefyd weld a lawrlwytho eich tystysgrifau ar-lein!*

*Bydd cyrsiau achrededig yn dod yn fuan.

Gobeithio y byddwch chi’n ei hoffi!


Dewiswch broses i ganfod rhagor o wybodaeth

 

Creu ‘Fy Nghyfrif’ personol

Creu cyfrif gan ddefnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith

Ar ochr dde uchaf ein gwefan, cliciwch ar ddolen ‘Fy Nghyfrif’. Pan fydd y ddewislen lithr yn agor, nodwch y cyfeiriad e-bost yr hoffech chi ei ddefnyddio ar gyfer eich cyfrif. Os nad ydych chi wedi rhoi manylion y cyfeiriad e-bost hwn i ni’n barod, gofynnir i chi gofrestru i gael cyfrif gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost o’ch dewis.

Yna, bydd angen i chi roi manylion eich cyfrif i ni.

Mae’r holl feysydd sydd wedi’i nodi â * yn feysydd gofynnol, ac ni fyddwch chi’n gallu anfon y ffurflen heb lenwi’r rhain, felly cofiwch sicrhau eich bod chi wedi nodi popeth sy’n ofynnol!

Pan fyddwch chi wedi nodi eich manylion, cliciwch y blwch gwrth-SPAM a phwyswch ‘Anfon’.

 

Creu cyfrif gan ddefnyddio ffôn symudol neu gyfrifiadur llechen

Dewiswch yr eicon dewislen o’r ochr dde uchaf (mae’r ddewislen yn edrych yn debyg i dair llinell ar ben ei gilydd).

Pan fydd y ddewislen yn llithro allan, tapiwch ar ddolen ‘Fy Nghyfrif’. Yna, nodwch y cyfeiriad e-bost yr hoffech chi ei ddefnyddio ar gyfer eich cyfrif. Os nad ydych chi wedi rhoi manylion y cyfeiriad e-bost hwn i ni’n barod, gofynnir i chi gofrestru i gael cyfrif gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost o’ch dewis.

Nawr, bydd angen i chi roi manylion eich cyfrif i ni. Mae’r holl feysydd sydd wedi’u nodi â * yn feysydd gofynnol. Ni fyddwch chi’n gallu anfon y ffurflen heb lenwi’r rhain, felly cofiwch sicrhau eich bod chi wedi nodi popeth sy’n ofynnol!

Pan fyddwch chi wedi nodi eich manylion, cliciwch y blwch gwrth-SPAM a phwyswch ‘Anfon’.

Peidiwch ag oedi! Cychwynnwch arni heddiw!

adult learning wales

 

Mewngofnodi i’ch cyfrif

Mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith

Gallwch chi fewngofnodi ag un clic!

Cliciwch ar ‘Fy Nghyfrif’ a nodwch eich cyfeiriad e-bost yn y ffenestr naid.
Os ydych chi eisoes wedi rhoi manylion cyfeiriad e-bost i ni ac mae wedi’i gofnodi yn ein system, nodwch eich cyfrinair, cliciwch i fewngofnodi a dyna chi – rydych chi wedi mewngofnodi!

Peidiwch â phoeni, os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod trwy glicio ar ‘Wedi anghofio cyfrinair’ a dilyn y cyfarwyddiadau sy'n ymddangos.

 

Mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrifiadur llechen neu ddyfais symudol

Dewiswch yr eicon dewislen o’r ochr dde uchaf (mae’r ddewislen yn edrych yn debyg i dair llinell ar ben ei gilydd).

Pan fydd y ddewislen yn llithro allan, tapiwch ar ddolen ‘Fy Nghyfrif’.

Os ydych chi eisoes wedi rhoi manylion cyfeiriad e-bost i ni ac mae wedi’i gofnodi yn ein system, nodwch eich cyfrinair, cliciwch i fewngofnodi a dyna chi – rydych chi wedi mewngofnodi!

Peidiwch â phoeni, os ydych chi wedi anghofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod trwy glicio ar ‘Wedi anghofio cyfrinair’ a dilyn y cyfarwyddiadau sy'n ymddangos.

 

Golygu eich manylion           

Newid eich manylion

Pan fyddwch chi wedi mewngofnodi (gan ddefnyddio eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol), gallwch ddewis ‘Golygu fy manylion’ i wneud unrhyw newidiadau i’ch cyfrif ar sgrin eich cyfrif.

Gallwch chi olygu, addasu neu newid eich manylion yma, pan fyddwch yn dymuno gwneud hynny. Ar ôl gorffen, cofiwch glicio i arbed y newidiadau ar waelod y sgrin.

 

Eich aelodaeth

Gweld manylion eich aelodaeth

Ar ôl mewngofnodi (gan ddefnyddio eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol), gallwch chi weld manylion eich aelodaeth trwy ddewis ‘Gweld fy aelodaeth’.

Yma, gallwch chi weld eich ID aelodaeth, dyddiad dechrau a diwedd eich aelodaeth, pris a math a statws yr aelodaeth.

Cysylltwch â ni os hoffech wneud unrhyw newidiadau neu adnewyddu eich aelodaeth!

 

Eich tystysgrifau dysgu (Ar gael yn fuan)

Fel rhan o Hanes eich Cyrsiau, rydym ni wedi darparu rhestr ddefnyddiol o’r holl gyrsiau rydych chi wedi’u hastudio gyda ni!

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr holl fanylion ynghylch eich cwrs neu eich cyrsiau.

Tystysgrifiau ar gyfer cyrsiau sydd heb eu hachredu

Ar gyfer cyrsiau sydd heb eu hachredu, gallwch chi weld a llawrlwytho tystysgrifau ar gyfer yr holl gyrsiau rydych chi wedi cyfranogi ynddynt yng nghofnod Hanes eich Cyrsiau.

Mae hyn yn gofnod gwych, ac os dymunwch, gallwch chi lunio portffolio o’ch llwybr dysgu gyda ni!

Tystysgrifau ar gyfer cyrsiau sydd wedi’u hachredu

Yn achos cyrsiau achrededig ble’r ydych chi wedi cyflawni unedau tuag at gymhwyster neu gymhwyster cyflawn, rydym wedi darparu dolenni hwylus i’ch helpu i gael eich tystysgrifau!

Darperir y dolenni hyn yng nghofnod Hanes Eich cyrsiau ar gyfer pob cwrs achrededig rydych chi eisoes wedi’i gwblhau gyda ni.

Nodwedd ar gael yn fuan! Rhagor o fanylion yn fuan!

 

Eich Cyrsiau

adult learning wales

Gweld eich Cyrsiau Presennol, Cyrsiau Blaenorol a Chyrsiau sydd ar y Gweill

Gallwch chi weld holl hanes eich cyrsiau gyda ni trwy glicio unwaith a dewis ‘Trosolwg o fy nghyrsiau’ o sgrin eich cyfrif.

Trwy ddewis eitem benodol, er enghraifft, ‘Cyrsiau presennol’, byddwch chi’n gallu gweld manylion eich cyrsiau presennol. Mae ‘Cyrsiau sydd ar y Gweill’ yn cynnwys manylion cyrsiau rydych chi wedi cofrestru i gyfranogi ynddyn nhw, ac mae ‘Cyrsiau Blaenorol’ yn cynnwys manylion cyrsiau rydych chi eisoes wedi’u cwblhau gyda ni.

Os nad ydych chi wedi cofrestru i gyfranogi mewn unrhyw gyrsiau – bydd yr adran hon yn dangos y testun 'Mae’n ddrwg gennym ni, nid ydych chi wedi cwblhau unrhyw gyrsiau!' - peidiwch â phoeni! Pan fyddwch chi wedi cofrestru i gyfranogi yn ein cyrsiau, byddan nhw’n cychwyn ymddangos yn yr adran hon, felly chwiliwch am y manylion yn ddiweddarach.

Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor am ein cyrsiau!

Dod yn aelod gyda ni

Gall unrhyw un sy’n cefnogi ein hamcanion ymaelodi â ni neu ddod yn aelod cyswllt: unigolion, dysgwyr, cymdeithasau a sefydliadau. Gall grwpiau o aelodau sefydlu eu canghennau eu hunain sy’n trefnu eu gweithgareddau eu hunain ac yn llywio eu llwybr dysgu eu hunain, a gallwn ni gynorthwyo a darparu tiwtoriaid, er enghraifft.

Rydym yn cynnig aelodaeth am ddim ar hyn o bryd i ddysgwyr newydd a ffioedd hanner pris yn ystod eu hail flwyddyn!

Beth am elwa o’n cynnig i aelodau newydd a chyfranogi yn y gwaith o gynnal a datblygu ein gweledigaeth a’n nodau?

Rhagor o wybodaeth

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?