Cyflwyno Cais am Gefnogaeth

Cyflwyno Cais am Gefnogaeth

Rydyn ni bob amser yn ceisio gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi dysgwyr, felly os oes gennych gwestiwn yn ymwneud â'ch cwrs, cymwysterau neu dystysgrifau, diogelu, eich dysgu ar-lein neu unrhyw beth arall gallwch chi gyflwyno cais cymorth i ni - a byddwn ni'n gwneud ein lefel orau i helpu.

Gallwch hyd yn oed ddweud wrthym a ydym yn cael unrhyw beth o'i le neu os oes angen i chi gwyno.

 

Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen gymorth, bydd ein tîm cymorth yn gweithredu ac yn ymateb cyn gynted ag y gallant yn ystod oriau swyddfa arferol (cyn pen 3 diwrnod, 9.00am-5.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener).

Rydyn ni yma i'ch helpu chi i ddysgu.

 

adult learning wales

 
 

 

 

Embracing Welsh

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales celebrates the Welsh language and actively supports and promotes the use of Welsh in day-to-day living.

From our organisational name, to our active offer, we encourage Welsh in all areas of what we do and embrace it and respond to language need as an integral element of planning and delivering learning.

Find out more

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?