Sicrhau eich llwyddiant

Rydym yn credu yng ngrym dysgu

Gall dysgu rhywbeth newydd, beth bynnag fo’ch oedran neu eich sefyllfa, ddylanwadu’n gadarnhaol ar eich bywyd a hyd yn oed eich galluogi i ddatblygu eich gyrfa mewn maes sy’n bwysig i chi.

Mae eich profiadau yn ystod eich cwrs yn bwysig i Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, ond mae camau nesaf eich bywyd yn dilyn eich cwrs yn bwysig i ni hefyd. Dyna pam rydym yn cydweithio â Gyrfa Cymru i sicrhau y cewch y cymorth gorau posibl i gyflawni’r amcanion sy’n bwysig i chi o ran canfod swydd.

adult learning wales

 

Cydweithio â Gyrfa Cymru

Mae Gyrfa Cymru yn darparu llawer iawn o wybodaeth am addysg a chyrsiau, gwaith a phrentisiaethau, yn ogystal â gwasanaeth chwilio am swyddi sy’n caniatáu i chi chwilio ac ymgeisio am swyddi a phrentisiaethau ledled Cymru. Rydym yn cydweithio â hwy i sicrhau y cewch y cyfle gorau posibl o ganfod ac ymgeisio am swydd yn dilyn eich profiad o ddysgu fel oedolyn. I ganfod sut allwch chi ddatblygu eich diddordeb, cysylltwch â Gyrfa Cymru neu gofynnwch i'ch tiwtoriaid.

Ffoniwch Gyrfa Cymru ar 0800 028 4844 / 029 2090 6800

Neu e-bostiwch nhw yma

Edrychwch ar wefan Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru

 

Fe awn ni â chi ymhellach

 

'Career Coaching'

Mae’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) wedi lansio 'Career Coaching', sef adnodd ar-lein sy’n helpu i gysylltu darpar fyfyrwyr â’r rhaglen Mynediad i AU sy’n cefnogi eu huchelgeisiau proffesiynol orau.

Mae'r nodweddion allweddol yn cynnwys:

  • Asesiadau Gyrfa - i helpu pobl i ddysgu mwy am eu hunain a chael awgrymiadau am yrfaoedd ar sail eu diddordebau a’u sgiliau
  • Data cyfredol ar gyflogau, cyfleoedd am gyflogaeth a llwybrau dilyniant cyffredin
  • Adnodd chwilio am gyrsiau Mynediad i AU a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich nodau gyrfaol
  • Adeiladwr CV i greu CV proffesiynol a modern


Ymwelwch gyda'r wefan Mynediad i AU neu cymerwch yr asesiad yma (yn Saesneg yn unig).

 

Ansicr ynghylch y camau nesaf?

Sgwrsiwch gyda’ch tiwtor neu eich tîm cymorth i fyfyrwyr i drafod beth sydd ar y gweill. Efallai bod gennym rhagor o gyrsiau y gallwn eu hargymell i chi, neu gallwn eich helpu i gysylltu â’r bobl briodol a all ddatblygu eich diddordeb yn yrfa.

Ffoniwch ni ar 03300 580 845 i gael rhagor o gymorth

Cysylltu

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?