Dywedwch wrthym ni beth yw eich barn!

Rydych chi’n bwysig i ni!

Mae ein dysgwyr yn bwysig i ni.

Fe hoffem ni gael gwybod pa mor dda ydych chi’n gwneud, unrhyw gwynion sydd gennych chi a pha un ai a allwn ni wneud rhywbeth i’ch cynorthwyo a’ch cefnogi chi ymhellach.

adult learning wales

Rhannu Profiad

Wedi mynychu un o’n cyrsiau yn ddiweddar?

Fe hoffem ni glywed eich barn!

 

Llwyddiannau

Os ydych chi wedi bod yn llwyddiannus oherwydd un o’n cyrsiau, fe hoffem ni glywed am hynny! Mae cael gwybod am lwyddiannau yn hollbwysig i annog darpar ddysgwyr i flaenoriaethu hy eu hunain a llwyddo. Cysylltwch os oes gennych chi stori yr hoffech chi ei rhannu i ysbrydoli pobl eraill.

 
 

Cyflwynwch gŵyn                             

Os nad oedd y gwasanaeth y gwnaethom ni ei gynnig i chi yn ddigon dda, mae’n ddrwg iawn gennym ni glywed am hynny. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau y cewch chi brofiad gwych ac rydym ni’n dymuno sicrhau bod ein cymorth a’n prosesau mor gefnogol ac mor syml â phosibl. Fodd bynnag, os bydd gennych chi gŵyn, cofiwch gysylltu â ni i ddweud beth aeth o’i le.

Cyflwynwch gŵyn

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?