Dywedwch wrthym ni beth yw eich barn!

Rydych yn bwysig i ni!

Mae ein dysgwyr yn bwysig i ni.

Fe hoffem gael gwybod pa mor dda rydych yn ei wneud, unrhyw gwynion sydd gennych ac os y gallwn wneud rhywbeth i’ch cynorthwyo a’ch cefnogi ymhellach.

adult learning wales

Rhannu Profiadau

Wedi mynychu un o’n cyrsiau yn ddiweddar?

Fe hoffem glywed eich barn!

 

Llwyddiannau

Os ydych wedi bod yn llwyddiannus oherwydd un o’n cyrsiau, fe hoffem ni glywed am hynny! Mae cael gwybod am lwyddiannau yn hollbwysig i annog darpar ddysgwyr i roi eu hunain yn gyntaf a llwyddo. Cysylltwch os oes gennych stori yr hoffech ei rannu i ysbrydoli pobl eraill.

 
 

Cyflwynwch gŵyn                             

Os nad oedd y gwasanaeth y gwnaethom ei gynnig i chi yn ddigon dda, mae’n ddrwg iawn gennym glywed am hynny. Byddwn yn ymdrechu i sicrhau y cewch chi brofiad gwych ac rydym yn dymuno sicrhau bod ein cymorth a’n prosesau mor gefnogol a syml â phosibl. Fodd bynnag, os oes gennych gŵyn, cofiwch gysylltu â ni i ddweud beth aeth o’i le.

Cyflwynwch gŵyn

 

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?