Cwyno

Cwyno

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn anelu at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i’n dysgwyr, aelodau ac i’r sefydliadau rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth â nhw. Rydym ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o safon uchel ac yn ceisio gwella ac ymestyn yr hyn y gallwn ni ei gynnig yn barhaus. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod camgymeriadau yn cael eu gwneud. Weithiau, mae’n bosibl y byddwch yn anhapus â’r ffordd rydym ni wedi gweithredu ein polisïau neu gyda’r gwasanaethau rydym ni wedi’u darparu. Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthom ni pan fydd hynny’n digwydd er mwyn i ni allu delio â’r sefyllfa’n brydlon. Mae eich adborth chi yn ein helpu ni i wella ansawdd ein gwaith.

Gallwch ddarllen ein gweithdrefn gwyno fan hyn.

                                                                                                                             

Edrychwch ar ein cyrsiau

Ymunwch â ni

Dewch yn ddysgwr, tiwtor, neu bartner – beth bynnag y dymunwch chi! Byddem ni wrth ein bodd pe byddech chi’n rhan o’n gwaith.

Cysylltwch â ni


arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis