Chwilio am gwrs

Rydym yn cynnig math unigryw o addysg i oedolion yn y gymuned. Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, ein nod i gefnogi oedolion sydd am ddatblygu sgiliau a diddordebau newydd.

Mewn gwirionedd mae'r dull hamddenol anffurfiol i ddysgu wedi bod mor boblogaidd rydym yn awr yn y darparwr mwyaf o ddysgu oedolion yn y gymuned yng Nghymru.

Mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddysgu mewn awyrgylch cyfeillgar a chydweithredol. Mae cyfle cyfartal yn cael eu hannog a gall myfyrwyr helpu i benderfynu amcanion y cwrs.

Mae ehangder y cyrsiau yn byth yn amrywiol ac yn ehangu.

arrow_upward