Math o Gwrs
Astudiaethau Undeb Llafur

We work with different unions across Wales All our tutors are experienced trade unionists who keep up-to-date with everything they need to know about workplace issues. So you’ll have the best learning experience from the people who know.

Dysgu yn y Gweithle

Rydym yn darparu ystod eang o gyrsiau a gaiff eu cynnal yn ein canolfannau dysgu, yn eich gweithle neu trwy gyfrwng sesiynau ar-lein dan arweiniad tiwtoriaid. Datblygwch eich sgiliau a magwch eich hyder i wella eich dull o weithio neu er mwyn cyflawni eich nodau.

Gwaith Ieuenctid a Chymunedol

A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc 11 - 25 mlwydd oed? Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i’ch cynorthwyo i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru.

Addysg a Hyfforddiant

Rydym yn cynnig ystod lawn o gymwysterau mewn Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu. Mae’r cymwysterau yn cynnwys meysydd fel Asesydd a Sicrhau Ansawdd, Addysg a Hyfforddiant, Cymorth Dysgu ac Ymarferydd Sgiliau Hanfodol.

Gwasanaethau Achredu

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales – darparu cymorth a sicrwydd ansawdd ar gyfer yr holl anghenion achredu.

Rydym yn gweithio gyda llawer o bartneriaid i achredu eu cyrsiau hyfforddi a'u rhaglenni trwy Agored. Fel elusen gofrestredig a menter gymdeithasol, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod dysgwyr o bob oed a gallu yn gwneud y mwyaf o'u potensial.

Cysylltwch â ni
 
 
expand_less