Beth yw astudiaethau TU ac ar gyfer pwy?

Mae ein cyrsiau yn rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen ar gynrychiolwyr undeb i barhau i wneud gwaith gwych. Ar ôl cwblhau ein cyrsiau yn llwyddiannus, bydd cynrychiolwyr yn cael credydau addysgol a gydnabyddir yn genedlaethol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r prif undebau llafur yng Nghymru i gyflwyno eu rhaglenni craidd i gynrychiolwyr presennol a newydd. Mae’n gyfle gwych nid yn unig i ennill yr holl sgiliau a'r gwybodaeth sydd eu hangen i fod yn gynrychiolwyr undeb effeithiol, ond hefyd yn gyfle i gwrdd â chynrychiolwyr eraill a thiwtoriaid a swyddogion profiadol.

Gweithio gydag Undebau:

  • WTUC
  • Unison
  • Unite
  • CWU
  • PCS
  • GMB

Yn y flwyddyn 2020-21 yn unig, gwnaeth dros 400 o ddysgwyr gymryd rhan mewn dysgu undeb.

Tysteb: "Roeddwn eisiau dysgu mwy am iechyd a diogelwch yn y gwaith a sut y gall bod yn gynrychiolydd Iechyd a Diogelwch Unsain wella amodau yn y gweithle i aelodau. Rwy'n teimlo bod y cwrs wedi cyflawni fy nodau."

Gweld yr holl gyrsiau astudiaethau undeb llafur

expand_less