Cychwynnwch ddysgu rhywbeth newydd!
Mae 11 cwrs ar gael

Gall gyrfaoedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn hynod o foddhaol - mae'n ymwneud â helpu pobl. Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio i alluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau i gefnogi pobl sy'n agored i niwed yn y gymuned a gwella bywydau unigolion. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn sector eang gyda llawer o wahanol lwybrau gyrfaoedd a chyfleoedd i elwa ohonynt.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

  • Hylendid Bwyd
  • Cymorth Cyntaf Argyfwng
  • Adeiladu Hyder
  • Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau
  • Cymorth Cyntaf Pediatrig
     

Manteision:

  • Ennill gwybodaeth a sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â gwaith
  • Datblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol
  • Adeiladu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion cyfredol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
arrow_upward
×
Mewngofnodi i'ch rhad ac am ddim

MyAccount

Mewngofnodi i MyAccount i gyflymu eich cofrestriad i’ch cwrs nesaf ac i gadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I fewngofnodi, nodwch eich cyfeiriad e-bost cofrestredig a'ch cyfrinair ac mae'n barod ichi fynd!
Cofiwch, defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost i fewngofnodi bob tro y byddwch angen mynediad i'ch MyAccount.

Heb gofrestru? Cofrestrwch yma
Angen Cymorth Mewngofnodi?