Cychwynnwch ddysgu rhywbeth newydd!
Mae 1 cwrs ar gael

Drwy gydol ein cymunedau, mae angen sgiliau i wella a chynnal ein hamgylcheddau yn barhaus. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn yr awyr agored neu fwynhau bod yn fysedd gwyrdd, bydd ein cyrsiau'n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi ddatblygu eich sgiliau a gwneud gwahaniaeth.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys: 

  • Garddio
  • Garddwriaeth
  • Codi Wal Gerrig
  • Astudiaethau Amgylcheddol
  • Cynnal Offer Gardd
     

Manteision: 

  • Dysgu sgiliau traddodiadol
  • Gweithio gyda'r amgylchedd
  • Gall wella lles meddyliol a chorfforol
arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad I’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis