Cychwynnwch ddysgu rhywbeth newydd!
Mae 9 cwrs ar gael

Mae Celf, Dylunio a Chyfryngau yn cwmpasu ystod eang o sgiliau sy'n ehangu ac yn newid yn gyflym. P'un a ydych am ddod yn Artist, Dylunydd Graffig, Darlunydd, Dylunydd Ffasiwn, Dylunydd Cacennau, Ffilmydd neu Ffotograffydd, gallwn roi cam ar y ffordd i un o'r gyrfaoedd hyfryd hyn. 

Mae'r cyrsiau'n cynnwys: 

 • Celf a Lluniadu
 • Addurno Crefft a Chacen Siwgr
 • Clytwaith a Sgiliau Peiriant Gwnïo
 • Crefft
 • Ffotograffiaeth Ddigidol
   

Manteision: 

 • Ennill sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr
 • Iechyd meddwl gwell - yn lleihau straen
 • Datblygu meddwl creadigol
 • Hybu hunan-barch a synnwyr o gyflawniad
arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?