Cychwynnwch ddysgu rhywbeth newydd!
Mae 1 cwrs ar gael

Gall sgiliau Saesneg a rhifedd achosi rhwystrau enfawr i gyflogaeth a gallant achosi anawsterau gartref ac yn y gwaith. P'un a ydych chi'n siarad Saesneg brodorol neu'n newydd i'r iaith, gall ein cyrsiau ESOL a sgiliau Sylfaenol helpu i ddatblygu'ch rhifedd a'ch llythrennedd a'ch braich gyda'r sgiliau sydd eu hangen arnoch am fywyd. 

Mae'r cyrsiau'n cynnwys: 

  • ESOL
  • Sgiliau Hanfodol
  • Yn barod ar gyfer Mathemateg
  • Sgiliau Sylfaenol
  • Sgiliau am Oes

Manteision:

  • Helpwch eich plant gyda'u gwaith cartref
  • Gweithiwch allan eich biliau
  • Gwella'ch sillafu
  • Ysgrifennu llythyrau / CV
  • Dysgu sgiliau sydd eu hangen yn y gweithle
arrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy am ddim

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis
Angen Cymorth Mewngofnodi?