Cychwynnwch ddysgu rhywbeth newydd!
Mae 0 cwrs ar gael

Mae Iechyd a Diogelwch mewn unrhyw weithle yn hanfodol ac mae cael y wybodaeth a'r ddealltwriaeth i helpu i ddatblygu amgylchedd iechyd a diogelwch cadarnhaol yn gallu eich rhoi mewn sefyllfa dda ar gyfer cyflogaeth. Mae ein cyrsiau'n sicrhau eich bod chi'n datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn modd sy'n amddiffyn iechyd a diogelwch eich hun ac eraill. 

Mae'r cyrsiau'n cynnwys: 

  • Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
  • Cyflwyniad i Gludo â Llaw
  • Damweiniau ac Ymchwiliad
  • Cyflwyniad i Arferion Gweithio Diogel
  • Diogelwch Bwyd Sylfaenol

Manteision: 

  • Deall sut i weithio'n ddiogel
  • Datblygu sgiliau sy'n gysylltiedig â gwaith
  • Ennill dealltwriaeth o egwyddorion iechyd a diogelwch mewn cyd-destunau gwahanol


Mae'n ddrwg gennym, ni allem ddod o hyd i unrhyw gyrsiau ar gyfer y dewis presennol.
Siaradwch â ni, dywedwch wrthym ba gwrs yr hoffech ei weld yma.

  Loading ...
{{message}}

Rhowch yr enw llawn

Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda

Rhowch y cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda

Rhowch y rhif cyswllt

Rhowch y sylwadauarrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis