Cychwynnwch ddysgu rhywbeth newydd!
Mae 0 cwrs ar gael

Gall gyrfaoedd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn hynod o foddhaol - mae'n ymwneud â helpu pobl. Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio i alluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau i gefnogi pobl sy'n agored i niwed yn y gymuned a gwella bywydau unigolion. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn sector eang gyda llawer o wahanol lwybrau gyrfaoedd a chyfleoedd i elwa ohonynt.

Mae'r cyrsiau'n cynnwys:

  • Hylendid Bwyd
  • Cymorth Cyntaf Argyfwng
  • Adeiladu Hyder
  • Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau
  • Cymorth Cyntaf Pediatrig
     

Manteision:

  • Ennill gwybodaeth a sgiliau allweddol sy'n gysylltiedig â gwaith
  • Datblygu sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol
  • Adeiladu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion cyfredol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol


Mae'n ddrwg gennym, ni allem ddod o hyd i unrhyw gyrsiau ar gyfer y dewis presennol.
Siaradwch â ni, dywedwch wrthym ba gwrs yr hoffech ei weld yma.

  Loading ...
{{message}}

Rhowch yr enw llawn

Rhowch gyfeiriad e-bost dilys os gwelwch yn dda

Rhowch y cyfeiriad e-bost os gwelwch yn dda

Rhowch y rhif cyswllt

Rhowch y sylwadauarrow_upward
×

Cofrestrwch neu mewn cofnodwch i'ch cyfrif Fy Nysgu am ddim heddiw!

Ymunwch â Fy Nysgu i gyflymu eich cofrestriad i’r cwrs nesaf a chadw golwg ar eich dysgu gyda ni!

I gofrestru, rhowch eich cyfeiriad e-bost isod ac rydych yn barod i fynd! Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost bob tro y byddwch angen mynediad i'ch cyfrif Fy Nysgu.

Drwy gyflwyno hyn, rydych chi'n cytuno i'n Polisi Preifatrwydd a Chwcis