Chwilio am gwrs

Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu 

Rydym yn cynnig ystod lawn o gymwysterau mewn Addysgu, Dysgu a Datblygu a Chymorth Dysgu. Mae’r cymwysterau yn cynnwys meysydd fel Asesydd a Sicrhau Ansawdd, Addysg a Hyfforddiant, Cymorth Dysgu ac Ymarferydd Sgiliau Hanfodol.

Mae’r cymwysterau yn galluogi symud ymlaen i fod yn Athro, Hyfforddwr a Gwiriwr Mewnol cymwys. Mae ein dysgwyr yn cyflawni cymwysterau addysgol a gydnabyddir yn genedlaethol trwy City and Guilds ac AgoredCymru; cynigir cyrsiau yn hyblyg yn ôl anghenion dysgwyr.


Dyma ein hystod cyrsiau presennol:
Lefel 2

Asesu Unedau Seiliedig ar Gredydau

Agored Cymru Asesu Unedau Seiliedig ar Gredydau - Agored Cymru

Lefel 3
Dyfarniad mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol
Dyfarniad mewn Addysg a Hyfforddiant


Lefel 4
Dyfarniad mewn Sicrhau Ansawdd Mewnol Prosesau ac Arfer Asesu
Tystysgrif mewn Addysg a Hyfforddiant


Cyrsiau Addysgu a Dysgu - Mewn Partneriaeth

Mae ein hadran Addysgu a Dysgu yn galluogi mynediad i ystod eang o gymwysterau hefyd sy’n galluogi sefydliadau partneriaeth i ddatblygu’n sefydliadau dysgu.

Rydym yn cynnig mynediad â gostyngiad i bartneriaid i’r gyfres ddysgu hon, gyda chyngor a chymorth i ddod o hyd i’r cwrs iawn ar gyfer anghenion penodol.


Mynnwch wybod mwy. . .
Dysgwch fwy am y cyrsiau a’r cyfleoedd hyn i weithio mewn partneriaeth trwy gysylltu â’r Cydlynydd Addysgu a Dysgu.

  tlinfo@addysgoedolion.cymru

 0345 4500 607arrow_upward