Chwilio am gwrs

Cyrsiau Gwaith Chwarae

Ydych chi’n chwilio am gwrs i’ch cefnogi mewn rôl Chwarae?


Rydym yn gweithio gyda Chwarae Cymru i ddarparu amrywiaeth o gyrsiau  a chymwysterau
Gwaith Chwarae, sy'n cael eu cymeradwyo gan AGC (Arolygiaeth Gofal Cymru) fel cymwysterau gofynnol; Lefel 1 Cyflwyniad i Waith Chwarae; Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae (L2APP) a'r Dyfarniad Lefel 3 wrth Reoli Cynllun Chwarae Gwyliau (MAHPS).


Yn dilyn blwyddyn lwyddiannus arall o gyflawni'r cymwysterau gwaith chwarae hyn o safon uchel, mae Addysg Oedolion Cymru I Adult Learning Wales wedi cael arian i ddarparu’r cyrsiau canlynol ledled Cymru mewn partneriaeth â sefydliadau Gwirfoddol ac Awdurdodau Lleol i gefnogi hawl plant i CHWARAE.


  • Cyflwyniad i Waith Chwarae (Lefel 1) - Dau ddiwrnod llawn o ddanfoniad
  • Dyfarniad Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Chwarae (L2APP) – Tri diwrnod llawn o ddanfoniad
  • Rheoli Cynllun Chwarae Gwyliau (MAHPS) – Pedwar diwrnod llawn o ddanfoniad

Mae’r cyrsiau’n rhedeg o fis Hydref 2018 hyd at ddiwedd mis Gorffennaf 2019 – llawer ohonynt wedi’u hariannu’n llawn a'u darparu ledled Cymru yn ogystal â chyfle i dalu am gyrsiau ar gyfer timau staff unigol.


Mae tri chwrs ychwanegol ar gael, gan ddibynnu ar anghenion staff ysgolion, cynorthwywyr cymorth dysgu, staff gofal plant a gweithwyr ieuenctid.

I gofrestru'ch diddordeb wrth gynnal neu gynnal cwrs yn eich ardal / sefydliad, cwblhewch y ffurflen gais - gweler isod.


Gwefan Plentyndod Chwareus: https://www.plentyndodchwareus.cymru

 

Cwestiynau Cyffredin Cymwysterau:  http://www.chwaraecymru.org.uk/cym/cwestiynaucymwysterau

 

Cymwysterau gofynnol:  http://www.chwaraecymru.org.uk/cym/cymwysteraugofwys

Chwarae Cymru "Cynyddu ymwybyddiaeth ynghylch angen a hawl plant a phobl ifanc i chwarae ac i hyrwyddo arfer da ar bob lefel o'r broses wneud penderfyniadau ac ym mhobman ble y gall plant chwarae"

Ceisiadau a Chysylltiadau

  Ffurflen Gais (Dolen Google Docs)

 03300 580845

   Jane Hawkshaw

 
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 7, Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd  CF10 5NB
Siarad i Jane. . . 
Jane Hawkshaw,
Swyddog Cyflawni Cwricwlwm

    


arrow_upward