Chwilio am gwrs

Ydych chi eisiau gwella'ch sgiliau Mathemateg neu Saesneg ond ei chael yn anodd ymrwymo i fynychu dosbarthiadau? 

Os felly, efallai mai'r ateb yw cwrs Mathemateg a Saesneg hyblyg sy'n rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau Mathemateg a / neu Saesneg, ar adeg a lle rydych chi'n ddewis.

Mae Addysg Oedolion Cymru |Adult Learning Wales wedi ymuno â'r Brifysgol Agored a rhai o'r colegau mwyaf yng Nghymru i ddatblygu llwyfan dysgu hyblyg, sy'n hygyrch drwy'r rhyngrwyd, ond gyda budd ychwanegol tiwtor arbenigol i'ch cefnogi trwy'ch taith ddysgu .

Mae'r holl gyrsiau yn rhad ac am ddim. 

Ar ôl ymuno â'r rhaglen, y cam cyntaf yw I ni benderfynu ar eich lefel gyfredol ac yna'n eich neilltuo i raglen ddysgu ar lefel 1 neu lefel 2 yn eich pwnc / pynciau dewisol. Lefel 2 yw'r un sy'n cyfateb i safon TGAU. 

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfrifiadur neu ddyfais symudol i'ch galluogi chi i gael mynediad i'r llwyfan dysgu.

Bydd eich cyswllt tiwtor yn eich cynghori ar yr opsiynau achrededig ac anhrededig sydd ar gael i chi am ddangos cynnydd. 

Yn ogystal, mae'r cyrsiau mathemateg ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Cliciwch ar y ddolen isod am ragor o fanylion am y cwrs a'r opsiynau ar gyfer cydnabod cyflawniad:

 OPL_DFE_CoursesPage_15Jan2019.pdf

arrow_upward