Chwilio am gwrs

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales a SELT

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yw un o’r darparwyr sy’n cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau iaith Saesneg yng Nghymru.  Rydym ni bellach yn cynnig cyrsiau ledled Cymru i’ch paratoi am y Prawf Iaith Saesneg Secure English Language test (SELT).  Mae’r Swyddfa Gartref yn mynnu eich bod chi’n llwyddo yn y prawf hwn i ddangos bod gennych chi’r sgiliau ieithyddol sydd eu hangen i wneud cais am naill ai Caniatâd Pellach i Aros, Caniatâd Amhenodol i Aros (ILR) neu Ddinasyddiaeth y Deyrnas Unedig.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn Ddarparwr Cwrs SELT rhestredig


Cynhelir cyrsiau gan diwtoriaid cymwysedig a phrofiadol gan ddefnyddio deunyddiau a ddarperir gan Goleg y Drindod Llundain sy’n cyfateb yn union i’r sgiliau y disgwylir i chi eu dangos yn y prawf.  Cyn cofrestru ar y cwrs, byddwn yn asesu eich sgiliau iaith ac yn rhoi gwybod i chi pa mor addas ydych i ymuno â’r cwrs a llwyddo yn y prawf iaith.

Pa brawf iaith y bydd angen i chi lwyddo ynddo?

Mae’n rhaid i ymgeiswyr am Ganiatâd Amhenodol i Aros neu Ddinasyddiaeth Brydeinig lwyddo mewn Prawf Iaith Saesneg (SELT) ar lefel B1 CEFR o leiaf mewn Siarad a Gwrando.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr am Ganiatâd Pellach i Aros lwyddo mewn Prawf Iaith Saesneg (SELT) ar lefel A1 CEFR o leiaf mewn Siarad a Gwrando.

Yn dilyn y cwrs paratoi, bydd Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn trefnu eich prawf yn eich canolfan SELT agosaf sydd wedi’i chymeradwyo gan y Swyddfa Gartref ar ddyddiad ac amser sy’n gyfleus i chi.

Cliciwch i chwilio am gwrs yn agos i chi.Darganfyddwch fwy. . .. . .


 03300 580845

 
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, 9, Iard y Cowper, Ffordd Curran, Caerdydd CF10 5NB

Siaradwch â Saffa. .

neu Alison.

arrow_upward